Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Általános iskola

 

Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Általános iskola

  Felvételi tájékoztató 2019/2020

  

Kedves Szülők! 

 

Fontos döntés előtt állnak, hiszen gyermeküknek iskolát keresnek. Szeretettel ajánljuk a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont általános iskoláját azoknak a családoknak, akik fontosnak tartják az együttműködést gyermekük iskolájával, elfogadják intézményünk és a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek rendje által közvetített értékeket. Szerzetesi fenntartású katolikus iskolaként fontosnak tartjuk:

 • gyermekeink közös imádsággal, ráhangoló beszélgetéssel kezdjék és zárják iskolai napjukat,
 • vegyenek részt az iskola által szervezett lelki napokon, ünnepeken, szentmiséken, zarándoklatokon,
 • nyitott szívvel jöjjenek diákjaink családtagjai is közösségi programjainkra.

Azok jelentkezését várjuk, akik

 • örömmel veszik, hogy felfedeztető módszerekkel, élménypedagógiai eszközökkel, kooperatív technikák alkalmazásával dolgoznak pedagógusaink,
 • szívesen járatjákgyermekeiket zeneiskolánkba, ahol megtapasztalhatják a tanulást segítő zene fejlesztő erejét, valamint az alapozó év elteltével 14 hangszer közül választhatnak,
 • fontosnak tartják, hogy gyermekük a magyar néphagyományokon keresztül megismerje gyökereit,
 • ha szeretnék, hogy gyermekük bekapcsolódna a tanítási időn kívül szervezett izgalmas szakkörök valamelyikébe, többek között bajvívó, sportkör, kiskukta, programozó, népi alkotóműhely és játszóház, olvasókör, sakk, nyelvi, süni…

Regisztrált tehetségpontként nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink képességeinek minél hatékonyabb kibontakoztatására, ugyanakkor fejlesztő, felzárkóztató programokat is kínálunk.

 

Iskolanyitogató foglalkozásaink a leendő első osztályosok részére 

A magabiztosan, lelkesen kezdő elsős a maga természetességével kutatja a világot, napi tevékenységeiben sikerélményhezjut. Felismerve azt a tényt, hogy a mai iskolarendszerben nincs megfelelő átmenet a játékos óvodából a teljesítményközpontú iskolába, az iskola előkészítő programunk létrehozásával akudarcmentes iskolakezdés élményét tűztük zászlónkra.   

Az évek óta eredményesen működő élménypedagógiai módszerekre épülőiskola előkészítő programunk a gyermekek számára elegendő időtbiztosít az iskolássá váláshoz, valamint sok örömetokoz a hozzánk érkezőknek. 

Időpontok: 

 • 2019. november 12. (kedd) 16:30h   Márton-napi iskolai előkészítő
 • 2019. december 3. (kedd) 16:30h   Szent Miklós napi iskolai előkészítő
 • 2020. január 14. (kedd) 16:30h   „Vidám farsangolás” iskolai előkészítő
 • 2020. február 4. (kedd) 9h   Nyílt nap a leendő első osztályosoknak
 • 2020. március 16-17. 8.00-16.00h   Jelentkezési lapok leadása a titkárságon (leendő első osztály)
 • 2020. március 21. (szombat) 8.30-13:30h   Ismerkedő beszélgetés a leendő első osztályosok családjaival, előjegyzés
 • 2020. április 16-17. (csütörtök- péntek)   Iskolai beiratkozás
 

Tanulói jelentkezés

A tanulók jelentkezéséhez kérjük, hogy hozzák magukkal:

 • a gyermek óvodai szakvéleményét, vagy annak másolatát (amennyiben rendelkezésre áll)
 • a honlapról letölthető jelentkezési lapot (rövid egy oldalas jellemzés a gyermekről, az iskolaválasztás rövid indoklása)
 • a honlapról letölthető szülői nyilatkozatot a felvételi eredmény értesítésének módjáról
 • Pedagógiai Szakszolgálati dokumentum (ha rendelkezésre áll)

Amennyiben nem elektronikus úton kérik az értesítést, akkor kérünk a jelentkezési laphoz 2 db megcímzett és felbélyegzett borítékot csatolni szíveskedjenek, hogy a beiratkozással kapcsolatos kiemelt információkról tájékoztató anyagot küldhessünk.


Beiratkozás időpontja 

A 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai beíratás az alábbi időpontokban lesz:

 • 2020. április 16. (csütörtök), 8:00- 16:00h  
 • 2020. április 17. (péntek), 8:00- 16:00h

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • Eredeti óvodai szakvélemény
 • Anyakönyvi kivonat másolata
 • A gyermek személyi igazolványa
 • 1 db fénykép
 • A tanuló és a gondviselő tartózkodási helyét, lakcímét igazoló kártya
 • A tanuló TAJ kártyája
 • Külföldi állampolgárságú gyermek esetén letelepedési, munkavállalási, stb. engedélyek
 • Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az ezt igazoló okirat (pl. gyermek-elhelyezési határozat)
 • Az iskola honlapjáról letölthető: 
  • tanulói adatlap
  • szülői nyilatkozat közös gyermekfelügyeleti jogról mindkét szülő által aláírva
  • szülői nyilatkozat életvitelszerű lakhelyről
 • Étkezési térítési díj kedvezmény igényléséhez (fénymásolatban): 
  • Tartósan beteg gyermek esetén tartós beteg kártya és a honlapunkról letölthető orvosi igazolás nyomtatvány,
  • 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék igazolás,
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén határozat
 • Ételallergia esetén minden esetben szakorvosi igazolás szükséges
 • Nyilatkozat az étkezési térítési díj befizetésének módjáról

Minden igazoláson kérjük feltüntetni a szülő v. gondviselő és a gyermek nevét!

 

Érdeklődés, további információk kérése

A leendő első osztályosok beiratkozásával, a következő tanévi osztályainkkal kapcsolatos kérdéseiket a gilicze@patrona.hu címen, és a (1) 219 0412 telefonszámon várjuk.

 

Átvételi kérelem a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan

Tanuló átvételi időszakunk elsősorban júniusban és augusztusban zajlik. Az évközi tanulói átvételek esetén, előzetes írásos bejelentésre van szükség. A tanulók átvételi kérelméhez kérjük, szíveskedjenek, csatolják a tanuló előző két év végi vagy félévi bizonyítvány másolatát és a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatukat.

 

Kérjük, szíveskedjenek kérelmüket 2020. május 15-ig (péntek) eljuttatni iskolánkba, vagy megküldeni a gilicze@patrona.hu email címre.

 

Budapest, 2019. augusztus 22.                                                                                              

Iskolavezetés

 

E-napló Adomány - Alapítvány Levelezés PHÉrték
október 14. hétfő
Gimn. - Erasmus+ Senses - Vilenna (Spanyolország)
október 17. csütörtök
Bipa 4.
október 19. szombat
10:00 Gimn. - felvételi előkészítő
október 21. hétfő
Belga cserekapcsolat
október 22. kedd
08:00 Ált.isk - Megemlékezés az '56-os forradalom és szabadságharcról
12:00 Gimn. - Megemlékezés az '56-os forradalom és szabadságharcról
október 25. péntek
16:30 Gimn. - 10.AB szülői értekezlet
október 26. szombat
Őszi szünet
november 04. hétfő
08:00 Ált.isk - Gyásznap - megemlékezés a Corvin negyednél
november 08. péntek
Erasmus+ - 1. találkozó - LEGENDÁK
17:30 Gimn. - 12.A Szalagavató
november 09. szombat
17:30 Gimn. - 12.B Szalagavató
november 12. kedd
08:00 Gimn. - NYÍLT NAP patronás lányoknak
16:30 Ált.isk - Leendő elsősök fogadása | Márton-nap
november 13. szerda
08:00 Gimn. - NYÍLT NAP külsősöknek
Éves program »

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó