Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Általános iskola

Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Általános iskola

Felvételi tájékoztató 

 

 

Kedves Szülők! 

 

Fontos döntés előtt állnak, hiszen gyermeküknek iskolát keresnek. Szeretettel ajánljuk a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont általános iskoláját azoknak a családoknak, akik fontosnak tartják az együttműködést gyermekük iskolájával, elfogadják intézményünk és a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek rendje által közvetített értékeket. Szerzetesi fenntartású katolikus iskolaként fontosnak tartjuk:

 • gyermekeink közös imádsággal, ráhangoló beszélgetéssel kezdjék és zárják iskolai napjukat,
 • vegyenek részt az iskola által szervezett lelki napokon, ünnepeken, szentmiséken, zarándoklatokon,
 • nyitott szívvel jöjjenek diákjaink családtagjai is közösségi programjainkra.

Azok jelentkezését várjuk, akik

 • örömmel veszik, hogy felfedeztető módszerekkel, élménypedagógiai eszközökkel, kooperatív technikák alkalmazásával dolgoznak pedagógusaink,
 • szívesen járatják gyermekeiket zeneiskolánkba, ahol megtapasztalhatják a tanulást segítő zene fejlesztő erejét, valamint az alapozó év elteltével 14 hangszer közül választhatnak,
 • fontosnak tartják, hogy gyermekük a magyar néphagyományokon keresztül megismerje gyökereit,
 • ha szeretnék, hogy gyermekük bekapcsolódna a tanítási időn kívül szervezett izgalmas szakkörök valamelyikébe, többek között bajvívó, sportkör, kiskukta, programozó, népi alkotóműhely és játszóház, olvasókör, sakk, nyelvi, süni…

Regisztrált tehetségpontként nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink képességeinek minél hatékonyabb kibontakoztatására, ugyanakkor fejlesztő, felzárkóztató programokat is kínálunk.

 

Iskolanyitogató foglalkozásaink a leendő első osztályosok részére

A magabiztosan, lelkesen kezdő elsős a maga természetességével kutatja a világot, napi tevékenységeiben sikerélményhezjut. Felismerve azt a tényt, hogy a mai iskolarendszerben nincs megfelelő átmenet a játékos óvodából a teljesítményközpontú iskolába, az iskola előkészítő programunk létrehozásával a kudarcmentes iskolakezdés élményét tűztük zászlónkra.  

 

Az évek óta eredményesen működő élménypedagógiai módszerekre épülő iskola előkészítő programunk a gyermekek számára elegendő időt biztosít az iskolássá váláshoz, valamint sok örömet okoz a hozzánk érkezőknek.

 

Időpontok:

 • 2020. november 10. (kedd) 16:30h       Márton-napi iskolai előkészítő
 • 2020. december 1. (kedd) 16:30h         Szent Miklós napi játszóház
 • 2021. január 12. (kedd) 16:30h             „Vidám farsangolás”
 • 2021. február 4. (csütörtök) 9-11h       Nyílt nap a leendő első osztályosoknak
 • 2021. március 9. (kedd) 9h                   Óvodások fogadása
 • 2021. március 16-17. (kedd-szerda) 8.00-16.00h           Jelentkezési lapok leadása a titkárságon (leendő első osztály)
 • 2021. március 20. (szombat) 8.30-13:30h         Ismerkedő beszélgetés a leendő első osztályosok családjaival, előjegyzés
 • 2021. április 22-23. (csütörtök-péntek) Általános iskolai beiratkozás

 

Tanulói jelentkezés 

A tanulók jelentkezéséhez kérjük, hogy hozzák magukkal:

 • a gyermek óvodai szakvéleményét, vagy annak másolatát (amennyiben rendelkezésre áll)
 • a honlapról letölthető jelentkezési lapot (rövid egy oldalas jellemzés a gyermekről, az iskolaválasztás rövid indoklása)
 • a honlapról letölthető szülői nyilatkozatot a felvételi eredmény értesítésének módjáról
 • Pedagógiai Szakszolgálati dokumentum (ha rendelkezésre áll)

Amennyiben nem elektronikus úton kérik az értesítést, akkor kérünk a jelentkezési laphoz 2 db megcímzett és felbélyegzett borítékot csatolni szíveskedjenek, hogy a beiratkozással kapcsolatos kiemelt információkról tájékoztató anyagot küldhessünk.

 

Beiratkozás időpontja

A 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai beíratás az alábbi időpontokban lesz:

 • 2021. április 22. (csütörtök), 8:00- 16:00h  
 • 2021. április 23. (péntek), 8:00- 16:00h

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • Eredeti óvodai szakvélemény
 • Anyakönyvi kivonat másolata
 • A gyermek személyi igazolványa
 • 1 db fénykép
 • A tanuló és a gondviselő tartózkodási helyét, lakcímét igazoló kártya
 • A tanuló TAJ kártyája
 • Külföldi állampolgárságú gyermek esetén letelepedési, munkavállalási, stb. engedélyek
 • Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az ezt igazoló okirat (pl. gyermek-elhelyezési határozat)
 • Az iskola honlapjáról letölthető: 
  • tanulói adatlap
  • szülői nyilatkozat közös gyermekfelügyeleti jogról mindkét szülő által aláírva
  • szülői nyilatkozat életvitelszerű lakhelyről
 • Étkezési térítési díj kedvezmény igényléséhez (fénymásolatban): 
  • Tartósan beteg gyermek esetén tartós beteg kártya és a honlapunkról letölthető orvosi igazolás nyomtatvány,
  • 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék igazolás,
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén határozat
 • Ételallergia esetén minden esetben szakorvosi igazolás szükséges
 • Nyilatkozat az étkezési térítési díj befizetésének módjáról

Minden igazoláson kérjük feltüntetni a szülő v. gondviselő és a gyermek nevét!

 

Érdeklődés, további információk kérése

A leendő első osztályosok beiratkozásával, a következő tanévi osztályainkkal kapcsolatos kérdéseiket a gilicze@patrona.hucímen, és a (1) 219 0412 telefonszámon várjuk.

 

Átvételi kérelem a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan

Tanuló átvételi időszakunk elsősorban júniusban és augusztusban zajlik. Az évközi tanulói átvételek esetén, előzetes írásos bejelentésre van szükség. A tanulók átvételi kérelméhez kérjük, szíveskedjenek, csatolják a tanuló előző két év végi vagy félévi bizonyítvány másolatát és a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatukat.

 

Kérjük, szíveskedjenek kérelmüket 2021. május 15-ig (péntek) eljuttatni iskolánkba, vagy megküldeni a gilicze@patrona.huemail címre. 

 

Budapest, 2020. szeptember 2.

 

 Iskolavezetés

 

A 2021-2022-es tanévre jelentkező első osztályosok felvételi tájékoztatóját letölthető formátumban ide kattintva találják meg.

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó