Bemutatkozás

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tagintézményeként működik az óvoda 20 éve katolikus intézményként az önkormányzati együttműködés keretében. 2020. decemberétől ismét a Szondi utca 65-ben fogadjuk a szülőket és a gyermekeket, a Szent Család templom mellett.

A Terézvárosi Önkormányzat által felújított, tornateremmel is bővített XXI. századi igényeknek kimagaslóan megfelelő épületben, gazdag csoportszobai és udvari játékparkkal, focipályával, örökös Zöld Óvoda ranggal járó kiskerttel, interaktív környezettudatos nevelést bemutató eszközökkel a teremtett világ szépségeit bemutatva kívánjuk a gyermekek óvodai éveit gazdagabbá tenni.

Azonos életkorú, fejlettségű gyermekek egy csoportban való nevelését tartjuk fontosnak a Pedagógiai programunk alapján.  Az óvodában lehetőségünk van a két és féléves gyermekeket egy kisebb létszámú csoportban folyamatosan fogadni, nem csak a megadott kerületi körzetből.

Magas szinten, saját alkalmazású gyógypedagógusokkal segítjük az érzékszervi fogyatékos, mozgásában korlátozott, értelmileg lassabban fejlődő gyermekek integrált nevelését ép társaikkal együtt.

Elfogadó szeretettel végzik az óvodapedagógusok a munkájukat  a pedagógiai munkájukat segítőkkel együtt.

Több mint két évtizede  az Apor Vilmos Katolikus főiskola leendő óvodapedagógusainak gyakorlati képzése is az óvodánkban valósul meg.

Pedagógiai programunk lényeges eleme az anyanyelvi nevelés, a zenei nevelés, a hagyományos európai keresztény értékek és néphagyomány megőrzése, átadása. A szülőknek nevelőtársa kívánunk lenni, mert valljuk, hogy csak együtt tudjuk a gyermekeket szépre, jóra és igazra, nevelni játékkal, gondoskodással, értelmük nyitogatásával. A kölcsönös bizalom, a szülőkkel – gyermekekkel – óvókkal együtt megvalósított óvodai és óvodán kívüli programok, ünnepek igazi közösségé formálják a Patronába lépőket.

A kiscsoportos speciális mozgásfejlesztésünk segíti a beszédkészség alakulását. A majdani sikeres iskolakezdéshez „Mesezene„ módszert a  nagycsoportosainknak a mindennapi tevékenységbe beépítjük.  „Múzeum a bőröndben„ programunk olyan művészeti nevelési eszköz, amelynek segítségével képzőművészeti reprodukciók megismerésén keresztül jutnak el az alkotás öröméhez a gyermekek szerevezetten és a szabad játék keretében. A teremtett világra való rácsodálkozás képességének erősítése átszövi napjainkat. A kiskert, a csoportszobákban tartható állatok gondozása mind jó lehetőség arra, hogy megismerjék, megszeressék, óvják világunkat.

Szeretettel várjuk  jelentkezésüket, és a későbbi személyes találkozást, a nevelőközösség nevében:

Budapest, 2021.  március 31.

Farkasné Egyed Zsuzsanna óvodavezető

Óvodai Specialitások

· Két és fél éves gyermekek kis létszámú csoportba fogadása,

· Kiscsoportos speciális mozgásfejlesztés beszédkészség fejlesztés,

· Anyanyelvi, és  zenei anyanyelvi nevelés, tehetséggondozás,

· Mesezene módszer, iskolaérettség elősegítse,

· népitánc , néphagyományőrzés, hazaszeretetre nevelés,

· Sószoba, egészségnevelés egyik eszköze.