Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Hírek, aktualitások > „Rákóczi Mindenkinek!” - Sárospatakon járt az általános iskola 5-6. évfolyama 2019. október 1-jén a

A magyarok több ezer éves históriája szerencsére jócskán bővelkedik kiemelkedő, európai mércével mérve is meghatározó egyéniségekben. Nimród, Atilla, Árpád, Szent László, Hunyadi János és Mátyás, a költő Zrínyi Miklós, Bethlen Gábor, Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Mindszenty bíboros tetteire és művére a világ bármely nemzete büszke lehetne. Velük teljesen egyenrangú, örökké vonzó, serkentő példánk Rákóczi fejedelem is. Ha elfogadjuk, hogy Széchenyi István a legnagyobb, akkor Rákóczi Ferencet joggal nevezhetjük a leghívebb, leghűségesebb magyarnak.

2019. október 1-jén a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont általános iskolai intézményegység 5-6. évfolyamos diákjai egész napos buszos kiránduláson vettek részt annak köszönhetően, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, valamint a Honvédelmi Sportszövetséghez benyújtott szakmai pályázatunkat – köznevelési intézmények hazai történelmi helyek iránt a kötődést kialakító, köznevelési intézmények fenntartói által szervezendő iskolai programok támogatása” tárgyú HS/KHAH/19719359_khah2_133/2019 kódú – a Bíráló Bizottság a maximálisan adható keretösszegű támogatásban részesítette. A kiránduláshoz leporellót is készítettünk a diákok és szüleik minél átfogóbb tájékoztatása érdekében. A tematikus program keretében az 5-6. évfolyam teljes diáksága, tárlatvezetéssel egybekötött programon vett részt a sárospataki Rákóczi-várban.

A sárospataki vár vagy más néven Rákóczi-vár, a magyarországi késő reneszánsz építészet legértékesebb alkotása, Sárospatak legjelentősebb műemléke. A magyar nemzeti örökség része. A mai várkastélyt és a hozzákapcsolódó város erődítéseit eredeti alakjukban 1534 és 1542 között Perényi Péter építtette. A mohácsi csata után ugyanis az ő birtokába került a város és a 15. századi Pálóczi-várkastély, mely a város északi végén helyezkedett el. Ez utóbbi a pártharcok során, 1528 után romba dőlt. Perényi a középkori városközpontot bástyásvárfalövvel vétette körül, és e külső vár délkeleti szegletében alakította ki új rezidenciáját, a „belső várat”, rombusz alaprajzú várudvarból megközelíthető reneszánsz lakótoronnyal. 1540–1542 között a várudvar keleti oldalán földszintes palotaszárny építésébe fogtak. 1573-ban zálogbirtokként a Dobó család kapta, majd 1602-ben Dobó Ferenc halála után az örököseié lett. 1605-ben Bocskai hatalmába került, majd 1608-ban Lorántffy Mihály lányai vették örökségükként birtokukba az uradalmat. 1616-ban Lorántffy Zsuzsanna hozományaként lett Patak Rákóczi-birtok. Férjével, I. Rákóczi Györggyel együtt jelentős építkezésbe kezdett: 1617–18-ban a várkastély keleti szárnyára emeletet húztak, 1628-ban elkészült az új-bástya, s megerősítették a templom északi falát is. 1642-től a kastély déli szárnyára is emeletet építettek, 1647-ben pedig elkészült a Lorántffy-loggia. 1656-ban a Vörös-toronyra ágyúállással új szintet emeltek magas gúlatetővel, sarkain négy őrtornyocskával. 1670-ben Patakon robbant ki a Wesselényi-összeesküvés felkelése, melynek leverése után császári katonaság szállta meg a várat. 1683-ban Thököly kurucai felszabadították a várost, de 1685-ben a császáriak ostrommal ismét elfoglalták. 

1694-ben II. Rákóczi Ferenc feleségével ide költözött, majd 1697-ben rövid időre Tokaji Ferenc felkelőinek kezére került az erősség. 1702-ben a császáriak a külső várat felrobbantották és a Vörös-torony egyes részeit megrongálták. 1703-ban foglalták el Patakot Rákóczi kurucai, és ekkor leégett a fényes várkastély. A vezérlő fejedelem 1708-ban ide hívatta össze az országgyűlést. Büszkének kell lennünk azokra az évekre, amelyet az összefogás, a kitartás, a tenni akarás, valamint egymás megbecsülése jellemzett. Minden magyar hős, aki életét áldozta a nemzetért, az ország szabadságáért, megérdemli, hogy emlékezzünk rá.

A kiállítás megtekintését követően a sárospataki Hotel Bodrog Wellness éttermében meleg ebéd várta a kirándulókat.

Az emlék-kirándulással a diákok hazaszeretetre való nevelésének fontos célja volt a történelmi helyszínnel és múlttal való találkozás, a történelemből fakadó tanulságok feldolgozása a tanulók személyes élményein keresztül. A hivatalos tárlatvezetés, a helyi értékek megismerése komoly segítséget nyújthat abban, hogy diákjainkat minél jobban érzékenyítsük a hazai értékek megismerésében, befogadásában.

A programot több kiegészítő esemény is követte. Így többek között az utazás során rendhagyó történelemóra keretében rövid ismertetőt hallhattak II. Rákóczi Ferenc fejedelemről, valamint a sárospataki várról. Ezt követően a diákok ezzel kapcsolatos kvíz feladatlapokat töltöttek ki.

2019. október 1-je is igen mozgalmas és eseménydús nap volt az emlék-túrán részt vevő 135 fő számára, egyben a Rákóczi szabadságharc, mint a magyar történelem kiemelt korszakának személyes átélése is. A reflektív mérlegeléssel, a különböző tevékenységekben aktív, cselekvő részvétellel átszőtt projektnapon mindannyian sokat tanultunk.

  

Gilicze Zoltán

 

E-napló Adomány - Alapítvány Levelezés PHÉrték
február 19. szerda
07:00 Gimn. - Osztálymise | 9.A
február 20. csütörtök
13:00 Ált.isk - Farsang
18:00 Zeneiskola - Mesterek és Tanítványok koncert
február 21. péntek
17:00 Gimn. - Táncvizsga 10.B
február 22. szombat
17:00 Gimn. - Táncvizsga 10.A
február 24. hétfő
Gimn. - Pénz7 - témahét
08:00 Gimn. Reggeli ima | 12.AB
február 25. kedd
08:00 Gimn. - Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
február 26. szerda
Hamvazószerda
08:00 Hamvazószerda szentmise
10:15 Ált.isk - Hamvazószerda mise
február 29. szombat
3. Kollégiumi hétvége
Rákóczi-vetélkedő - KOLLÉGIUM
március 01. vasárnap
Gimn. - Erasmus+ Senses Betzdorf (Németország)
március 02. hétfő
08:00 Gimn. Reggeli ima | Cserkészek
március 04. szerda
07:00 Gimn. - Osztálymise | 9.B
március 06. péntek
16:00 Gimn. - 9.AB szülői értekezlet
16:30 Gimn. - 8.AB Szülői értekezlet
március 09. hétfő
Sítábor
08:00 Gimn. Reggeli ima | 7.B
március 11. szerda
07:00 Gimn. - Osztálymise | 8.A
március 12. csütörtök
Bipa 4.
március 13. péntek
08:00 Ált.isk | Gimn. - Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságha
március 16. hétfő
Fenntarthatósági témahét
08:00 Gimn. Reggeli ima | 7.A
március 17. kedd
16:30 Ált.isk - Fogadóóra 5-6. évf.
március 18. szerda
07:00 Gimn. - Osztálymise | 8.B
Éves program »

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó