Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Hírek, aktualitások > A Patrona kapta idén a Mindszenty-emlékérmet

Szeretnénk megsztani örömünket, hogy a Mindszenty Társaság és a Nemzeti Emlékezet Bizottság idén a Patronának, mint intézménynek ítélte a Mindszenty-emlékérmet. Az elismerést tegnap vehettük át ünnepélyes és rendkívül szeretetteljes díjátadó ünnepségen a Parlament Vadász termében. Intézményünket 84 fős delegáció képviselte, nővérek, tanárok, jelenlegi és volt diákjaink.
A díjat Rubovszky Rita főigazgató asszony vette át mindannyiunk nevében.

 

Az eseményről a Magyar Kurír tudósított, a fotókat Merényi Zita, a Magyar Kurír munkatársa készítette.

Átadták a Mindszenty-emlékérmeket a Parlamentben


Dabóczi Kálmán,
a Mindszenty társaság tagja, a BKK vezérigazgatója
laudációja

 

„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” (Ter 1,27)

 

Ilyen egyszerű mondatokra és tanúságtételre van szükségünk egy olyan világban, amikor az önmagukat „haladó”-nak kikiáltott véleményformálók azt várják el éppen, hogy kiskorúak nemváltó műtétjét ünnepeljük a politikai korrektség jegyében. Vagy amikor a család alapvető biológiai egységébe és az élet továbbadásának természetes módjába avatkoznak be otrombán. S eközben az egyre komplexebb és gyorsuló világban a fiatalok kapcsolati interakcióinak néha rémisztően nagy aránya a virtuális térben valósul meg.

 

Ahhoz, hogy irányt és arányt ne tévesszünk, fix pontokra van szükségünk, amelynek kiinduló pontja nem lehet más, mint hogy „férfivá és nővé teremtette”.

 

S e teológiai alaptételnek minden szava hangsúlyos: FÉRFIVÁ … ÉS … NŐVÉ, mert ez a család természetes alapja. És TEREMTETTE, mert nem vagyunk önmagunk létének urai, alkotói.

 

Nemrég ugyanitt, a Parlament Vadász termében állva a Pannonia Sacra jelentését és helyes értelmezését próbáltuk közösen megkeresni, s most újabb latin tudáspróba előtt állunk. Mi, vagy inkább ki ez a „Patrona Hungariae”? A XII. században lejegyzett legenda szerint Szent István királyunk 1038. augusztus 15-én a halálos ágyán e szavakkal ajánlotta fel az országot  Szűz Máriának: „Mennyek királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.”

 

E felajánlás 1000 éve különleges módon kapcsolja össze a magyar nemzet és Jézus anyjának, Máriának a sorsát. Minden nagy veszedelemben és hálaadáskor őhozzá fordultunk és fordulunk a mai napig. A történelem során a magyar uralkodók előjoga volt a Szent Korona felajánlása szentmise keretében. Mindössze kettő olyan eset ismert, amikor ezt valaki más tette meg. Ezek közül az egyik bizonyosan az 1947-48-as Boldogasszony évben történt, ahol a felajánló nem más volt, mint Mindszenty József, hercegprímás.

 

A valódi és égi édesanyánkról alkotott kép – akárcsak a bennünk élő édesapa-kép és Istenkép – elválaszthatatlanok egymástól. Gondoljunk csak bele, milyen kép élhetett Mindszenty bíboros szívében, mikor édesanyjának a következőket írta! Ugyanis majdnem napra pontosan 62 éve, 1956. november 7-én Mindszenty bíboros a forradalom leverése után először édesanyjának írt levelet, amelyben a keresztény helytállás legvégső, vértanúságot is vállaló módját vetítette előre: „Drága Édesanyám! … kész vagyok, ha kell, életemet adni. Muhi, Mohács, II. világháború elvitt egy-egy elődömet. Kelet meg ránk zuhanhat úgy, hogy nem lehet csodálkoznunk, ha megint egy esztergomi érsek rámegy. … Édesanyámnak megköszönök mindent, amit egész életemen át, főként, amit rabságom idején tett. Nincs több ily édesanya. Csókolja fia: + József.”

 

Nem kétséges, igenis létezik természetes és természetfeletti síkon is Patrona Hungariae. Erről tesz tanúságot egy iskola, amely sziklaszilárdan áll XX. és XXI. század viharaiban.

 

A laudációra készülve eljátszottam a gondolattal, hogy a zseniális egyházszervezői vénával megáldott Mindszenty bíboros, vajon milyen iskolát alapítana most 2018-ban, ha itt lehetne velünk, vajon tetszene-e neki a Patrona?

 

Ő biztos azon fáradozna, hogy mindenki megfelelő képzéshez juthasson, különösen a peremre szorultak és azok, akikről mások megfeledkeztek. Nem riadna vissza az egyedülállóan nőneveléssel foglalkozó missziós, tehetségfejlesztő iskola működtetésétől. Szinte biztos, hogy egy kollégium révén a leszakadó vidéki gyereket is felkarolná, de nem a tehetségeket kutatná a minél jobb tanulmányi átlag érdekében, hanem segítene kibontakoztatni a bennük rejlő tehetséget. Mindenkiben, ami van. A kollégisták által segítene a vidék életét katalizálni, újjászervezni. Buzdítaná a diákokat a helyi életbe való bekapcsolódásra. Erősítené a helyes magyarság- és közösségtudatot, s ha tehetné, október 23-án külön villamossal a diákokkal együtt meglátogatná a mártírokat a temetőben. Március 15-ére kizárt, hogy ne egy drámai hangvételű, egész éves készülést igénylő színdarabbal készüljön, amely sokkal mélyebben és intenzívebben segíti a nemzet sorfordító állomásainak átélését. Minden évben zarándoklatokat szervezne a nemzeti kegyhelyekhez, jelezve, hogy az Egyház az élők és holtak misztikus közössége.

 

S láss csodát, pont ezt teszi a Patrona, aminek teljes neve önmagában bizonyítéka a teljességre törekvésnek: Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, vagy röviden Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont – összesen 1330 feletti diáklétszámmal.

 

A 150 gyermeket nevelő óvoda nevelési programja az anyanyelvi nevelésre, a zenei anyanyelv megteremtésére és a mozgásfejlesztésre épül, ahol kiemelt szerepet kap a keresztény értékrend bemutatása, megélése, a katolikus hitre nevelés.

 

A koedukált általános iskola jelenleg 343 diákja közül 30 vesz részt fejlesztő foglalkozáson, mert az iskola vállalja, hogy nem „versenyistálló”. Számukra nem a felvételi, tanulmányi átlag az egyedüli és abszolút fokmérője a sikernek. A 26 tanító és tanár közül 5 fő fejlesztő pedagógus, akik pedagógiai módszertárában a szeretet, a türelem, a törődés, a figyelem elsőbbséget élvez a siker- és teljesítmény-központú módszerekkel szemben.

 

A hat évfolyamos leánygimnáziumban 2 párhuzamos osztályban 340 diák tanul 45 tanár, 2 világi és 10 szerzetes prefekta irányítása, támogatása mellett. Felvételkor nem a „jótanulókat” szemezgetik ki, mégis a felvételi arány 90% körüli és megtaláljuk a legjobb 100 középiskola listáján. S ne feledjük: a Patrona Magyarország egyetlen leánygimnáziuma.

 

A szocializmus alatt a nyolc egyházi iskola egyike a Patrona volt, így mentsvárat jelentett sok üldözöttnek, meghurcoltnak. Érdemes elgondolkodniuk azoknak, akik ma diktatúrát kiáltanak, hogy akkor „patronás”-nak lenne azt is jelentette, hogy évekig kellett újra és újra felvételezni, míg a hatalom kegyesen beengedte őket a felsőoktatásba. Ma ki vállalná ugyanezt az értékei, meggyőződése miatt?

 

Nem lenne teljes a Patrona lelkisége a kollégium nélkül, ahol 122 kollégista fejlődését, felnőtté válását 7 nevelő tanár kíséri, tereli.

 

Az alapfokú művészeti iskolában is több mint 400 növendék tanul 13 féle hangszeren. A Hegedűs szalon keretében, Hegedűs Endre zongoraművész hívására a legnevesebb hazai előadók jönnek el koncertet adni.

 

De kicsit előre szaladtunk az eseményekben, ezért fel kell idéznünk a történelem korábbi pillanatait!

 

A Patrona Hungariae Gimnázium eredeti alapítója az Isteni Szeretet Leányai Kongregációja volt. 1870-ben kezdte meg működését a kezdetben cselédlányok nevelésére összpontosító Mária intézet a Ráday utcában. A folyamatos bővítéseket a szomszédos telekfelvásárlások tették lehetővé, s így az elemi iskola mellett 1895-től már 4 osztályos, nyilvános működésű polgári iskola is működött, ahol a „jobb módúak csekély fizetés mellett, a szegényebbek pedig díjmentesen tanulhattak”. 1930-ban nyitotta meg kapuit a nyolcosztályos gimnázium, amely Patrona Hungariae Leánygimnázium néven működött a IX. kerületi Knézich utcában. Az intézmény mindig országos beiskolázású volt. A Budapesten megrendezett 34. Eucharisztikus Világkongresszus évében, 1938-ban tartották az első érettségit. Ahogy a többi egyházi intézményen, a Patronán is átment a kommunista úthenger, mikor 1948. június 16-án megtörtént az iskolák államosítása, s az iskola Toldi Miklós szerelméről elnevezett Rozgonyi Piroska Állami Általános Gimnázium néven működött tovább.

 

Az állam és az egyház közötti megállapodás alapján viszont a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációja volt az egyetlen női szerzetesrend, amely két gimnáziumot működtethetett az országban. A budapesti gimnáziumuk az egykori Szent Margit Intézet Knézich utcai épületrészében nyitotta meg kapuit 1950 szeptemberében. A Patrona Hungariae Gimnáziumban az első években a két rend közösen tanított. A Boldogasszony Iskolanővérek 1979-ben megszerezték az épület tulajdonjogát, a rendszerváltáskor pedig visszakapták a Ráday utcai épületrészt is, s megkezdődött az épületegyüttes átépítése, újabb telek vásárlása, ahova a gimnázium költözött. Közel ötéves építkezés eredményeként jött létre a mai is ismert infrastruktúra, ahol helyet kapott a rendház, a tartományfőnökség és az oktatási intézményegységek (általános iskola, gimnázium, diákotthon).

 

Érdemes felidézni, hogy az Iskolanővérek Kongregációja 1833-ban alapult. A kongregáció alapítása után 25 évvel, 1858. október 10-én Temesváron megnyitja kapuit az első magyarországi rendház és oktatási intézmény. Jelenleg 36 országban, közel 3.600 iskolanővér szolgálja a helyi közösségeket, közül a Kárpát-medencében 3 országban 84 nővér tevékenykedik és áldozza életét a fiatalok nevelésének.

 

A rend alapítója – a Jézusról nevezett (Gerhardinger) Mária Terézia – nevelésről megfogalmazott gondolatai még majd két évszázad távlatából is frissek, modernek és aktuálisak: „Az ifjúságot nem mesterkélt, szenteskedő szavakkal térítjük meg és vezetjük Istenhez, hanem Krisztus keresztjének erejével, a Szentlélek és a… szeretet által.”

 

Az elméleti, teológiai mélység mellett végtelenül gyakorlatias és „földön járó” elképzelései voltak az alapítónak. Ha ma élne, elvei, ötletei alapján ünnepelt közösségi innovátor és influencer lehetne. A bevezetett innovációi önmagukért beszélnek: a gyermek munkatársként (nem megtöltendő, üres edényként) való kezelése; a tömegnevelés helyett személyre szabott (differenciált) oktatás; a tanulás, játék, házimunka, mozgás megfelelő arányban történő alkalmazása; a tantárgyak összekapcsolása (integrálása); a tanítvány számára érthető nyelvezeten történő oktatás; színvonalas tanárképzés tanulmányutak és tapasztalatcserék révén és még hosszasan folytathatnánk. Még a most ismert órarend „feltalálása” is a nevéhez fűződik, sőt Bajorország első tornatermének felépítése is.

 

Bevallom, a felkészülés során vettem a fáradtságot és átrágtam magamat a Patrona 221 oldalas pedagógiai programján, ami egy szellemtörténeti utazással is felér. Ami lecsapódott belőle, az a gyerekek tanulmányi képzésén messze túlmutató nevelési, Istenhez vezetési vágy. És az az elesettek felé fordulás, ami – legyünk őszinték – nem mindig jellemző az állandó teljesítménykényszertől szenvedő egyházi iskolákban sem. Megszámoltam: 48-szor szerepel a „hátrány”, vagy „hátrányos helyzetű” kifejezés a programban.

 

Még szülőként is örömmel olvastam a házirend azon részeit, amely a szülő jogainak rögzítése után nem áll meg: ugyanilyen arányban foglalkozik a szülők kötelességeivel. Aztán persze a diákok is megkapják a magukét…

 

Az iskola élén immár 8 éve Rubovszky Rita áll, aki komoly kormányzati kultúraszervezői pozícióból érkezett a Patronába. Egy beszélgetésben arra a kérdésemre, hogy mire büszke, nem a tanulmányi eredményeket, a felvételi arányszámokat, vagy az elmúlt évben elnyert uniós pályázatok összegét kezdte sorolni, hanem csillogó szemmel azt, hogy a lányok büszkék, hogy ide járhatnak; hogy látszik rajtuk a jó hangulatú „öntudat”. Arra büszke, hogy a lányoknak van tartásuk: testi, lelki, gondolati, erkölcsi. És hogy sikerült „college” hangulatot teremteni, ahol az iskola pólóját büszkén viselik.

 

A jövő útja egyértelműen a kollégium bővítése, aminek feltétele a megfelelő hely megtalálása a környéken. Nem egyszerű feladat a sok évtizedes hagyományt és a dinamikus fejlődést a főváros szívében összehangolni, de a páratlan pedagógiai kínálat teret követel magának az „Otthonosság és minőség” jelmondata alatt. Ennek a kínálatnak csak pár elemét idézném.

 

Már a felsőoktatási intézményekkel vetekedő színvonalon teszik elérhetővé a KETEG képzést, amely keresztény szemléletű tudást ad társadalom- és gazdaságetikai témákban. Pályaorientációs nap keretében hiteles és kézzelfogható módon próbálják bemutatni az egyes hivatások, foglalkozások életpályáját, szépségét és kihívásait. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületnél az önkéntesként való bekapcsolódás külön hangsúlyt kap. Idén nyáron 24 tábort szerveztek, hatalmas segítséget nyújtva a szülőknek, hogy a nyarat ők is élhető módon szervezhessék. Az „Osztozó” egy speciális patronás „márka”, az iskola saját innovációja, ami az állami kerettantervbe is bekerült Jelenismeret néven. A program célja, hogy a diákok az életüket közvetlenül érintő témákban – mint az önazonosság, a tudatos média használat, a közösségek működése, a párbeszédkultúra – eligazodjanak, kialakítsák személyes állásfoglalásukat.

 

A hittanoktatás terén a plébániai hitoktatás helyett a pasztorális hitoktatást vállalták fel, ahol a hitélet és a közösségi lét szerves – a fiatalok számára is vonzó – egységet alkot. Minden nevelőre, tanárra egyetemesen igaz Ferenc pápa figyelmeztetése: „olyan pásztorok legyetek, akiknek bárányszaga van”.

 

Az Audiovizuális Kommunikációs Szakkörben a fotózás és filmkészítés magas szintjét képesek elsajátítani. A Pirézek című dokumentumfilm – ami nem az óriásplakátok leegyszerűsítő logikáját követve járta körül a magyarországi bevándorlók befogadási problémáit – nemzetközi sikereket is elért.

 

S ha már a menekülteknél tartunk… Két éve hat menekült gyerek kezdett tanulni a Patronában. Nem tízezer, de nem is nulla. Volt köztük elárvult kongói és muzulmán, afgán diák is. Ahogy az akkori sajtó erről hírt adott: „az iskola igazgatója szerint teljesen természetes, hogy befogadják a rászoruló gyerekeket, legyenek azok magyarok vagy menekültek, pedig nem egyszerű a tanításuk: egyszerre kell őket magyarul tanítani, leadni a tantárgyakat és megakadályozni, hogy magányosak legyenek”.

 

Mindezt látva, azért az ördög ügyvédjeként motoszkálhat bennünk a kérdés: van-e értelme egy leánygimnáziumnak 2018-ban Magyarországon?

 

A Patrona válasza erre a következő: „Meg vagyunk győződve arról, hogy ha egy keresztény katolikus nő érett személyiséggé válik, felbecsülhetetlenül értékes kovásza lesz a közösségnek. Olyan ember, aki képes kiállni amellett, amiben hisz, hosszú távú döntéseket hozni, akinek tudása s kialakult kompetenciái versenyképesek, aki szeretettel fordul családja és az őket körülvevők felé.”

 

Mindszenty bíboros alig három évvel halála előtt és 10 hónappal hazájából való kényszerű távozása után is harcos következetességgel hirdette azt, hogy a közösségek létének egyik alappillére a nő, az édesanya: „Ma sokan elfelejtik a női méltóságot. Ti, gyermekeim és Ti magatok leányok is, értékeljétek szüntelen a női méltóságot magatokban és soha cserben ne hagyjátok.”

 

S hadd áruljak el végezetül egy műhelytitkot… A Mindszenty Társaság legutóbbi ülésén, amikor a mostani díjazottat felterjesztettem, persze sok mindent tudtam már a Patronáról, de nem volt vele állandó, közvetlen kapcsolatom. Ami viszont kitörölhetetlenül beleégett az emlékezetembe, az egy idén januári esemény, amikor a piarista diákok a patronás lányokkal közösen adtak számot tánctudásukról. A történet annyiban személyes, hogy a legnagyobb fiúnk is a táncosok között volt. Mikor megérkeztünk az iskolába, már a ruhatárnál patronás lányok fogadtak. Mosolyogva, érthetően, tisztelettel köszöntek, közben a szemembe néztek. Kihúzták magukat, nem görnyedt háttal ültek, és az arcukat sem az okostelefon fehér-kék fénye világította meg kísértetiesen. Volt bennük tartás – egyben voltak. Tartás, Szépség, Tisztelet. Számomra azóta is ez a Patrona „védjegye”: egy (ön)tudatos fiatal hölgy, aki áll a lábán és életvidám. Sok-sok ilyen magyar lányra van szükség, már csak – önző módon – azért is, mert hét gyermekünk közül öt fiú… Öröm lenne, ha ilyen lányok után dobbanna a szívük!

 

Megtiszteltetés, hogy ma a Mindszenty Társaság nevében férfiként állhatok itt és laudálhatom a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontot a tevékeny szeretetre épülő és a gyermekek teljes kibontakozását elősegítő tevékenységéért. A mi felelősségünk, hogy felhívjuk a figyelmet a hétköznapok csendes hőseire, szentjeire: elismerve a Boldogasszony Iskolanővérek rendje által fenntartott Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont minden volt és jelenlegi munkatársának, segítőjének munkáját, imáját, rájuk irányítva időlegesen a kamerák reflektorát.

 

Mert „férfivá és nővé teremtette”. Ugye milyen színes és hiteles módon lehet ezt az egyetlen mondatot kifejteni, megjeleníteni a mai világban? Ehhez csak gratulálni lehet!


E-napló Adomány - Alapítvány Levelezés PHÉrték
április 24. szerda
Szünet utáni 1. tanítási nap
07:45 Gimn. - Kilencedmise
08:00 Ovi - Föld napja
08:00 Gimn. - Szóbeli nyelvi vizsga 11. évf. 2. nyelv
április 25. csütörtök
07:45 Gimn. - Kilencedmise
08:00 Gimn. - Szóbeli nyelvi vizsga 10-11. évf. 1. nyelv
április 26. péntek
07:45 Gimn. - Kilencedmise
április 27. szombat
160. Jubileumi ünnepség
április 29. hétfő
07:45 Gimn. - Kilencedmise
április 30. kedd
07:45 Gimn. - Kilencedmise
18:00 Gimn. - Szerenád
május 01. szerda
Gimn. - Kollégiumi program
május 02. csütörtök
Ovi - Anyák napja
07:45 Gimn. - Kilencedmise
május 03. péntek
12:00 Ált.isk - Tanítás vége
14:30 Gimn. - Ballagás
május 06. hétfő
Ált.isk - Osztálykirándulások
Gimn. - Osztálykirándulások 8-10. évf
Gimn. - HATÁRTALANUL - 7. évf.
08:00 Gimn. - Írásbeli érettségi │Magyar
május 07. kedd
08:00 Gimn. - Írásbeli érettségi │Matematika
május 08. szerda
08:00 Gimn. - Írásbeli érettségi │Történelem
május 09. csütörtök
08:00 Gimn. - Írásbeli érettségi │Angol
május 10. péntek
08:00 Ált.isk - Terézia anya nap
08:00 Gimn. - Írásbeli érettségi │Német
május 11. szombat
Gimn. - Erasmus+ (KK21) tanári találkozó Porto
május 17. péntek
Makó_Jubileumi Sportnap
május 18. szombat
10:00 Gimn. - Bérmálás
Éves program »

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó