Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Hírek, aktualitások > Szilágyi Margréta országos II. helyezett a Szegedi Tudományegyetem kémia-biológia versenyén

Herba Medica - 2018/2019
kémiai és biológia verseny középiskolásoknak

Verseny kiírója: Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

Verseny célja: A verseny lehetőséget teremt a multidiszciplináris szemléletű, komplex természettudományos ismeretek alkalmazására. Célja a gyógynövények, a növénykémia, az orvos- és gyógyszerésztudomány népszerűsítése mellett a versenyzők természettudományos kompetenciáinak és készségeinek, valamint egészségtudatos szemléletének fejlesztése, továbbá a felelős és tudatos fogyasztói hozzáállás alakítása. Az orvos- és gyógyszerésztudományokat érintő komplex feladatok révén a verseny célja bemutatni a tudományok egymásra épülését, a tudományos kutatást és a gyógyszerészi hivatást.

A verseny nyelve: Magyar.

A meghívott diákok köre: Bármely hazai és határon túli középiskola tanulói.

A verseny ütemezése: A verseny két levelező fordulóból és egy szóbeli döntőből áll. A regisztrált versenyzők e-mailben értesítést kapnak a közzétett feladatsorokról. Az értesítés tartalmazza a feladat benyújtására szolgáló elektronikus űrlap elérhetőségét. A két levelező fordulóban legjobb eredményt elért versenyzők meghívást kapnak a szóbeli döntőre, amely Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudmányi Karán (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) kerül megrendezésre.

Időpontok:

Regisztráció határideje: 2018. október 31.
Első forduló feladatainak kiküldése: 2018. november 1.
Első forduló feladatainak beadási határideje: 2018. december 7. 12:00
Első forduló eredményének kiértesítési határideje: 2018. december 21. (csak a versenyző kap e-mailt)
Első forduló - észrevételek megtétele/fellebbezés: 2019. január 10. 12:00
Első forduló végleges eredményeinek nyilvánosságra hozása és kiértesítés határideje: 2019. január 15. (versenyző és a felkészítő tanár is kap e-mailt)
Második forduló feladatainak kiküldése: 2018. december 10.
Második forduló feladatainak beadási határideje: 2019. január 18. 12:00
Második forduló eredményének kiértesítési határideje: 2019. február 1. (csak a versenyző kap e-mailt)
Második forduló - észrevételek megtétele/fellebbezés: 2019. február 8. 12:00
Második forduló végleges eredményeinek nyilvánosságra hozása és kiértesítés határideje: 2019. február 15. (Ekkor küldjük a meghívókat a szóbeli fordulóra. Versenyző és a felkészítő tanár is kap e-mailt.)
Szóbeli forduló tematikájának kiküldése: 2019. január 31.
Szóbeli forduló: 2019. március 23.


A feladatok jellege: A feladatok alapvetően a magyarországi biológia (letöltés) és kémia (letöltés) érettségi követelményrendszerre épülnek, továbbá a verseny középiskolás korú tanulóktól elvárható, önálló ismeretszerzést és kutatómunkát is igényel.

Az írásbeli forduló feladatlapjainak jellemzői:

a feladatokat online űrlapon kell benyújtani az e-mailben kiküldött linken
egy fordulóban 100 pontot lehet elérni
a feladatok típusa
teszt (egyszerű választás, többszörös választás)
elektronikus űrlapon nyújtható be
komplex feladat (szövegértés, ábraelemzés, kísérletelemzés)
elektronikus űrlapon nyújtható be
számolási feladat
a számolási feladatok részletes levezetését befényképezve vagy szkennelve az elektronikus űrlapon mellékelni kell
önálló kutatáson, ismeretszerzésen alapuló alkotás
cikk recenzió
kísérlet kivitelezésének dokumentálása


A szóbeli forduló feladatainak jellemzői:

Egyszerű laboratóriumi feladatok
előre kiadott tematika alapján egyszerű laboratóriumi feladatok elvégzése
a laboratóriumi feladat tapasztalatainak rögzítése és értelmezése (rövid szöveges válaszadás, egyszerű számolási feladatok elvégzése)
Előadás
az előre kiadott választható témakörök közül egy téma feldolgozása és előadása 10 percben (ajánlott irodalom minden témához a honlapon elérhető lesz)
szemléltetőeszköz készítése (poszter, számítógépes prezentáció vagy egyéb kreatív megoldás)
az előadáshoz kapcsolódó rövid kérdések megválaszolása

 

 

E-napló Adomány - Alapítvány Levelezés PHÉrték
március 25. hétfő
08:00 Gimn. - Reggeli ima │Gyümölcsoltó Boldogasszony
11:00 Ált.isk - Úrangyala imádság a nővérekkel
április 02. kedd
14:30 Gimn. - Bibliaverseny
április 03. szerda
08:00 Gimn. - Leligyakorlat
április 04. csütörtök
12:00 Gimn. - Társadalomtudományi nap
április 05. péntek
12:00 Gimn. - Természettudományos nap
április 06. szombat
Gimn. - Kollégiumi hétvége
április 08. hétfő
Digitális témahét
Gimn. - Írásbeli nyelvi vizsgák a 10-11. évfolyam 1. nyelv, 11. év
április 09. kedd
08:00 Gimn. Történelem próbaérettségi
13:00 Éneklő Ifjúság - Nagy díszterem
április 10. szerda
16:00 Ovi - Keresztútjárás
április 11. csütörtök
07:45 Gimn. - Kilencedmise
18:00 Zeneiskola - Tavaszi hangverseny
április 12. péntek
09:00 Ált.isk - Keresztút
09:00 Gimn. Magyar próbaérettségi
16:00 Gimn. - Fogaóóra
április 13. szombat
Húsvéti szünet
április 15. hétfő
Ovi - Húsvétvárás
09:30 Tanári lelkigyakorlat Varga László püspök atyával
április 24. szerda
Szünet utáni 1. tanítási nap
07:45 Gimn. - Kilencedmise
08:00 Gimn. - Szóbeli nyelvi vizsga 11. évf. 2. nyelv
08:00 Ovi - Föld napja
Éves program »

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó