Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Hírek, aktualitások > Nemzeti összetartozás napja 2019. június 4.

„MINDEN ZÁSZLÓ ANNYIT ÉR, MINT A KÖZÖSSÉG, AMELY A MAGASBA EMELI”

 

A magyar parlament 2010-ben alkotott jogszabályt a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről kinyilvánítva, hogy a több állam fennhatósága alatt élő magyarság minden tagja része az egységes magyar nemzetnek."Minden magyar felelős minden magyarért, csak egy öntudatos nemzet képes megfogalmazni a maga sajátos érdekeit.” 

 

Ma a 99 éve aláírt trianoni békeszerződésre emlékeztünk. Kilenc éve, ez a nap a magyar nemzet összetartozásának ünnepe. Nemzeti színű lobogónk pedig összetartozásunk jelképe, a magyar nép öröksége. 

 

A hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartja össze, és ez egyben megmaradásunk záloga is. A külhoni magyarság megőrizte nyelvét, kultúráját, nemzetéhez való ragaszkodását. A történelemben a magyar emberek már számtalanszor megmutatták elszántságukat, elhivatottságukat a haza iránt elkötelezettségükben. Ez olyan példa, amit a ma élő nemzedéknek is követniük kell. Trianon terhét akkor tudjuk levetni magunkról, ha hiszünk a magyarság jövőjében és ezért fontos, hogy közös ünnepléssel, énekléssel, imádsággal erősítsük a magyarság nemzeti összetartozását.

 

Gilicze Zoltán

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó