Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Hírek, aktualitások > Óvodai jelentkezés

 

PATRONA ÓVODA TERÉZVÁROSBAN

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tagintézményeként működik az óvoda 19 éve katolikus intézményként az önkormányzati együttműködés keretében. 2020. júliusától ismét a Szondi utca 65-ben fogadjuk a szülőket és a gyermekeket, a Szent Család templom mellett.

A Terézvárosi Önkormányzat által felújított, tornateremmel is bővített  XXI. századi igényeknek kimagaslóan megfelelő épületben, gazdag csoportszobai és udvari játékparkkal, focipályával, örökös Zöld Óvoda rangnak megfelelő kiskerttel, interaktív környezettudatos nevelést bemutató eszközökkel a teremtett világ szépségeit bemutatva kívánjuk a gyermekek óvodai éveit gazdagabbá tenni. 

Azonos életkorú, fejlettségű gyermekek egy csoportban való nevelését tartjuk fontosnak a programjaink alapján.  A hatcsoportos óvodában szeptembertől lehetőségünk lesz a két és féléves gyermekeket egy kisebb létszámú csoportban fogadni, nem csak a megadott kerületi körzetből.

 Vállaljuk az érzékszervi fogyatékos, mozgásában korlátozott, értelmileg lassabban fejlődő gyermekek integrált nevelése ép társaikkal együtt. Elfogadó szeretettel végzett fejlesztő óvodapedagógusi munkát dajkák, pedagógiai asszisztensek, saját alkalmazású gyógypedagógusok, logopédusok  segítik.

Minőségi munkánknak köszönhetjük, hogy két évtizede  bíz meg bennünket az Apor Vilmos Katolikus főiskola a leendő óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzésével.

Pedagógiai  programunk lényeges eleme az anyanyelvi nevelés, a zenei nevelés, a hagyományos európai keresztény értékek és néphagyomány megőrzése, átadása.  A szülőknek, nevelőtársa kívánunk lenni, mert valljuk, hogy csak együtt tudjuk a gyermekeket szépre, jóra és igazra, nevelni játékkal, gondoskodással, értelmük nyitogatásával. A kölcsönös bizalom, a szülőkkel – gyermekekkel – óvókkal együtt megvalósított óvodai és óvodán kívüli programok, ünnepek  igazi közösségé formálják a Patronába lépőket.

A kiscsoportos  speciális mozgásfejlesztésünk segíti a beszédkészség alakulását. A majdani sikeres iskolakezdéshez „Mesezene„ módszert a  nagycsoportosainknak a mindennapi tevékenységbe beépítjük.  „Múzeum a bőröndben programunk olyan művészeti nevelési eszköz, amelynek segítségével képzőművészeti reprodukciók megismerésén keresztül jutnak el az alkotás öröméhez a gyermekek szerevezetten és  a szabad játék keretében. A teremtett világra való rácsodálkozás képességének erősítése átszövi napjainkat. A kiskert, a csoportszobákban tartható állatok gondozása mind jó lehetőség arra, hogy megismerjék, megszeressék világunkat.

Valljuk, akkor várhatjuk el, hogy felnőtt korban is védjék, óvják tegyenek is a környezetükért, embertársaikért ha ezt megtapasztalják megélik a mi példánkon keresztül is a hétköznapok közös felszabadult játékában, tevékenységében.

 

Szeretettel várjuk Önöket gyermekeikkel együtt, csatlakozzanak Patrona közösségéhez!

 

Egyházi fenntartású óvodaként szeretettel hívjuk, várjuk és fogadjuk a körzetes és körzeten kívüli gyermekeket a csatolt szándéknyilatkozat alapján

 2020. április 2 – április 20. között!

 

 

A jelentkezési lapot  a  „szándéknyilatkozatot” elektronikus úton,  patronaovi@enternet.hu, kérjük benyújtani!

Érdeklődni lehet a  +36 30 5595557 telefonszámon.

Nézze meg programunkat http://www.patronaovoda.hu honlapunkon.

 

 

Az óvodai specialitások 

  • · Két és fél éves gyermekek kis létszámú csoportba fogadása
  • · Kiscsoportos speciális mozgásfejlesztés beszédkészség fejlesztés
  • · Anyanyelvi, és  zenei anyanyelvi nevelés
  • · Mesezene módszer, iskolaérettség elősegítse
  • · népitánc , néphagyományőrzés, hazaszeretetre nevelés,
  • · Só szoba, egészségnevelés egyik eszköze
  • · Ovi Zsaru program

 

Szeretettel várom  jelentkezésüket, későbbi személyes találkozást

 a nevelőközösség nevében: 

 

 

Budapest, 2020.  április 2.

Farkasné Egyed Zsuzsanna

óvodavezető

 

 

 

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó