Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Hírek, aktualitások > Rákóczi erőpróba és vásár az általános iskolában

"Az Isten nélkül élő művész az anyagra néz,
az Istennel élő a lélekre.
Az anyag emberének csupán lába van,
a lélek emberének szárnya is.
A láb kis téren mozog.
A szárny a végtelenségben." 

(Gárdonyi Géza)

 

A 2019. szeptember 26-án a projekt hét keretében az általános iskola 1-6. évfolyama (360fő) közös hagyományőrző programon vettek részt a Rákóczi emlékév keretében, amely rendhagyó időutazást jelentett a XVIII. századba a tanulóink számára. A program alaptémáját Rákóczi korára jellemző természeti és társadalmi környezet bemutatása, a történelmi korszak szemléletes megjelenése, a kor hadászati jelentősége, öltözéke, valamint a kuruc katonák hadviselése adta. Éppen ezért úgy terveztük meg a projekthetet, és azok foglalkozásait, hogy kortól függetlenül, de az életkori sajátosságok figyelembe vételével, mindannyian részesei lehessenek diákjaink ennek a történelmi korszak által nyújtott élménynek. 

 

A programot egész hetes készülődés előzte meg az egyes tanórákon és odahaza. Az egész héten át tartó sportversenyek, néptánc foglalkozások, a rajz és technika órán készített munkák, a hittanórán tanultak, a történelmi olvasmányok feldolgozásai mind áthatották a tematikus programot, amelyre még a Patrona Óvodások is műsorral készültek. Otthon pedig a Rákóczi vásárra készültek az omlós sütemények, langallók, valamint az egyéb házi finomságok.

 

Szeptember 26-án változatos programsorozattal vártuk a diákokat. A délelőtt folyamán az első évfolyamosok különleges hangszeres bemutatóval egybekötött, bábokkal dramatizált mesés-táncos programon vehettek részt Keresztes- Nagy Árpád hagyományőrző előadásában. Az élményekkel teli zenés programot nagyon élvezték a kicsik, jól illeszkedett az életkori sajátosságaikhoz.

 

A többi osztály ezalatt teremdíszítéssel, az erőpróba döntőjére való készüléssel, tánccal készülődött, valamint a tankonyhában – a Rákóczi vásárhoz – langallót készítettek.

 

A délutáni, a teljes általános iskolát megmozgató program a nagy díszteremben kezdődött el, zenés felvezetéssel Keresztes- Nagy Árpád hagyományőrző előadásában. A programot a Patrona Óvodások produkciója, valamint iskolánk 3.b osztályosainak táncbemutatója nyitotta meg. A program folytatásaként a Rákóczi-erőpróba alsó tagozatos eredményhirdetése következett, amelynek keretében jutalomban részesültek a sportvetélkedő győztesei. A díjátadás előtt rövid felelevenítést kapott, hogy miként váltak az egyszerű földművesekből, pásztorokból hős kuruc katonák. 

 

Az egész héten zajló rendhagyó sporteseménybe bevonást kaptak az 5-6. évfolyamos diákjaink is. Az ő – egyhetes erőpróbájuk – döntőjére ezen a napon, a teljes általános iskolai közösség előtt került sor. A sporteseménybe ágyazott nemes küzdelem győztesei lettek a kuruc sereg vezérei, generálisai. Az izgalmas sportvetélkedőt ugyancsak jutalmazás követte. 

A Rákóczi-vetélkedő felső tagozatos nyertesei mellett a „Rákóczi emlékév legszebb terem” díjak (oklevél és óriási torta) is kiosztásra kerültek. 

 

A nagy díszteremből közösen indultunk az általános iskolai udvarra, ahol már az 1700-as évek hangulatát idéző vásár fogadta a diákokat több olyan mester meghívásával, akik a kor öltözetében, hangszereiben, fegyverzetiben, tevékenységeiben hozták el a számukra. Így vált a vásár magával ragadóvá, autentikussá. A diákok a vásári forgatagban megismerkedhettek különböző mesterségek mestereivel, így Plés Péter fafaragóvalKocsy Márton patkókováccsalZsolnai Gábor fegyverkováccsal, valamint Keresztes- Nagy Árpád szőttes és bőrárussal is. A frissen kinevezett kuruc vezérek, generálisok tiszteletére rendezett vásárban a diákok kipróbálták a korabeli fegyverek, patkók készítését a valóságban is. Tanulóink a teljes általános iskolai intézményegység 1-6. évfolyamán csereberélték a hét folyamán készített vásárfiáikat. A vásári forgatagban kipróbálhatták zenei és táncos képességeiket is. Erről a Koccintós Zenekar élő zenei előadásával gondoskodott. 

 

A Rákóczi emlékévhez kapcsolódó szeptember projekthetünk megszervezésénél a célunk az volt, hogy diákjaink meglássák és átérezzék az adott történelmi korszakok ok-okozati összefüggéseit a harcászat – államforma – mindennapi élet – ünnepek, vígasságok témakörében. 

2019. szeptember 26-a, mozgalmas és eseménydús délután volt az Iskolaközpontban, az egész Rákóczi korszak újragondolása, közvetlen tapasztalat útján szerzett megélése. A reflektív mérlegeléssel, a különböző tevékenységekben aktív, cselekvő részvétellel átszőtt projektnapon, valamint a teljes hetet átölelő projekthéten mindannyian sokat tanultunk.

A koroknak megfelelő installációs tárgyakkal az általános iskola diákjai az idei évben kiemelt történelmi „állomást” megismerhették, és közvetlenül tapasztalhatták meg a legfontosabb fegyverzeti és ruházati viseleteket, jellemzőket. 

Szembesültek a kor maihoz képest teljesen eltérő hadászatával, eszméivel, valamint az akkori időszak kihívásaival. A tevékenységgel egybeszőtt készülés jelentősen segítette a korszak elmélyítését..

Ez a program 360 általános iskolai diák számára biztosította hazánk szellemi és tárgyi emlékeinek megismerésével Rákóczi korához, a szülőföldhöz való kötődést, valamint a rendszeres és módszeres honismereti ismeretek elmélyítését

A projekthét változatos tevékenységei lehetőséget teremtettek – keretszerűen összefoglalva –az előzmények átbeszélésére, továbbá a hősöket jellemző érzelmek kifejezéseire, a sorstársi közösség és a bátor tettrekészség kihangsúlyozására. Az időutazással egybeszőtt programon – átérezve a korszak jelentőségét és sajátosságát – a diákok észrevétlenül is ennek a korszaknak a tagjaivá váltak, improvizatív módon, lelkesen és büszkén elevenítették fel a történelmi időszak jellegzetességeit.

 

Gilicze Zoltán

 

 

 

 

E-napló Adomány - Alapítvány Levelezés PHÉrték
április 03. péntek
08:00 Ált.isk - Kereszút
09:00 Gimn. - Rákóczi-nap
április 04. szombat
09:00 Tanári lelki nap
április 06. hétfő
Húsvéti szünet
április 15. szerda
Gimn. - Digitális témahét
április 16. csütörtök
08:00 Ált.isk - Beiratkozás első osztályba
08:00 Gimn. - Megemlékezés a Holocaust áldozatairól | 10.AB
április 17. péntek
08:00 Gimn. - Történelem próbaérettségi
április 19. vasárnap
Gimn. - Erasmus+ KK21 Northampton (Anglia)
április 20. hétfő
Ált.isk - Fenntarthatósági témahét
Általános iskola - fogadóórák hete
07:45 Gimn. - Kilencedmise
április 21. kedd
16:15 Ált.isk - Fogadóóra 5-6. évf
április 23. csütörtök
09:00 DÖK - tréning
április 29. szerda
07:45 Gimn. - Kilencedmise
április 30. csütörtök
15:00 Gimn. - Ballagás
Éves program »

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó