Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Hírek, aktualitások > Tankönyves tájékoztató

Ingyenes tankönyvre jogosult diákok:

1-9. osztály, valamint 10. osztálytól a rászorultak könyvtári példányt kapnak, amelyet év végén le kell adni a könyvtárban.

Fontos, hogy a jogosultságot 10. osztálytól felfelé igazolni kell! A tanév elején csak azok kapják kézhez a tankönyveket, akiknek előző tanévből nincs könyvtári tartozásuk, valamint augusztusi banki kivonat másolatával vagy postai utalvánnyal igazolják a jogosultságot.

A fizetős státuszú gyermekek szülei részére az eddigi csekkes fizetési mód mellett, lehetőség nyílik elektronikus számla igénylésére és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés).

Az iskolába felvett új tanulók a beiratkozáskor fogják megkapni a tankönyvek listáját!

 

Mindenkire vonatkozik:

A tankönyvek átvételének feltétele, hogy a tanulónak nincs könyvtári tartozása!

 

Általános iskola (1-6. osztály)

A tankönyveket a tanulók az első tanítási napon, az osztályukban kapják meg.

 

Gimnázium (7-12. osztály)

7-9. osztályok tanulói könyvtári állományban lévő tankönyveket kapnak egy éves használatra!

10-12. osztályok tanulói, akik normatív támogatásban részesülnek (például nagycsaládos), a tankönyvek átvételéhez szükséges másolatban leadni a jogosultságot igazoló okiratot (MÁK-igazolás), vagy az augusztusi vagy a szeptemberi családi pótlék utalvány postai szelvényét, vagy banki kivonat másolatát!*

FONTOS! A Az ingyenesek a jogcímet igazoló MÁK-dokumentumot a családi pótlék leadásától függetlenül szeptember 15-ig juttassák el nekem az osztályfőnökön keresztül!

 

A tankönyveket 2018. augusztus 28-án szállítják az iskolába, ezért az osztályonkénti átvételi időpontokat később tesszük közzé!

 

Figyelem!

A könyvtárból kölcsönzött tankönyvekre vigyázni kell, mert a tanév végén csak jó állapotban lévő könyveket veszünk vissza!

A könyvekbe írni nem szabad! Érdemes védőborítóba kötni ezeket, és címkével ellátni. A belső borítóra a tanuló nevét fel lehet írni!

Idén már a tavalyi tankönyveket is felhasználjuk, ezért nem tudunk mindenkinek új tankönyvet biztosítani! Kérjük szíves megértésüket!

Ettől az évtől megszűnik a tankönyvek megvásárlásának lehetősége. Az év során elvesztett vagy tönkrement tankönyvek pótlása is a Könyvtárellátótól megvásárolt példány beadásával lehetséges! A könyvek szabadforgalomban kaphatók az interneten (kello.hu) valamint a Könyvtárellátó könyvesboltjaiban. Szíves megértésüket köszönöm!

 

Kerületi (9.), állandó lakhellyel rendelkező tanulók figyelmébe (10-12. osztály!!!):

Kérem, hogy a tankönyv számlát (eredeti!), a befizetési bizonylatok és a lakcímkártyák másolatait legkésőbb szeptember 15-ig juttassák el nekem az osztályfőnökökön keresztül!

Aki ezt elmulasztja, annak kerületi támogatást nem tudunk igényelni!!!

 

 

* 26. § (1) A 25. § szerinti kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

 a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, 
 b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, 
 c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye, 
 d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
(2) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt.
(Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete)

 

Ha kérdésük van, kérem, keressenek!

 

Szeretettel: Kemény András tankönyvfelelős, könyvtáros

(unicusmuhely@gmail.com)

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó