Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Intézményünkről > Intézményünk története

Intézményünk története

A Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény múltja és jelene

1. Az alapítástól az államosításig

A Patrona Hungariae Gimnázium eredeti alapítója és korábbi fenntartója nem a mi rendünk (Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek, mai nevén Boldogasszony Iskolanővérek), hanem az Isteni Szeretet Leányai Kongregációja volt. Ez a kongregáció a rend megalapítása után 2 évvel, 1870-ben kezdett működni Magyarországon. Gróf Apponyi Györgyné és gróf Andrássy Gyuláné hívását elfogadva alapították meg a bécsihez hasonló Mária intézetet (Ráday utca 36.). Az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció alapítójának akkori célkitűzése szolgáló leányok/cseléd leányok kiképzése, elhelyezkedésük segítése, és árva leányok nevelése, oktatása volt. Az intézetben az ellátásuk teljesen ingyenes volt, a kiadásokat az összegyűjtött alamizsnából fedezték.

A nővérek nevelésére és szolgálatára hatalmas igény volt, ezért az alapító 1873-ban elrendelte, hogy a Mária Intézeten belül a nevelésre adott „leánykák részére elemi iskolai magánjellegű internátus állíttassék”.

A nővérek tevékenysége Magyarországon mind jótékonyság, mind leánynevelés terén elismerésben részesült az akkori hatóságok részéről. 1880. augusztus 10-én Simor János bíboros-hercegprímás az intézet iskoláját nyilvánossági joggal ruházta fel.

A szomszédos telek megvásárlásával fölépítették a Szent Margit Intézetet (Knézich utca 7.). Az építkezés az első magyar tartományfőnöknő, Morvay M. Valéria terve, felügyelete mellett folyt. 1895 szeptemberétől Vaszary Kolos bíboros-hercegprímás engedélyt adott, hogy az elemi iskola folytatásaként 4 osztályos, nyilvános működésű polgári iskola nyíljon, ahol a jobb módúak csekély fizetés mellett, a szegényebbek pedig díjmentesen tanulhattak.

A ferencvárosi szülők kérésére 1909 szeptemberében megnyílt az egyéves kereskedelmi szaktanfolyam, és a minőségi oktatásra jelentkezők nagy száma miatt hamarosan párhuzamos osztályt kellett indítani. Rövid idő múlva a főváros legelőkelőbb kereskedelmi cégei is szívesen alkalmazták irodáikban az itt végzett fiatalokat.

1930-ban megnyitotta kapuit a nyolcosztályos gimnázium, amely Patrona Hungariae Leánygimnázium néven működött a IX. kerületi Knézich utcában. Az intézmény mindig országos beiskolázású volt. 1938-ban tartották az első érettségit. 1940-ben 19 tanára és 279 növendéke volt a gimnáziumnak.

1946-ban dán segélyből a Szent Margit Intézetben 553 gyermeket ebédeltettek naponta.

1948. június 16-án megtörtént az iskolák államosítása. Az intézmény Rozgonyi Piroska Állami Általános Gimnázium néven működött tovább.

A szerzetesrendek működésének megvonása és az iskolák államosítása után a diákok, szerzetesek léte bizonytalanná vált. Megkezdődtek a tárgyalások az egyház és az állam képviselői között.

2. Az iskola működése 1950-től napjainkig

Az állam és az egyház közötti megállapodás szerint rendünk, a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációja volt az egyetlen női szerzetesrend, amely működtethetett 2 gimnáziumot az országban. A budapesti gimnáziumunk az egykori Szent Margit Intézet Knézich utcai épületrészében nyitotta meg kapuit 1950 szeptemberében. A gimnázium mellett volt a diákotthonunk is (Katolikus Diákotthon néven), mert továbbra is országos beiskolázásúak voltunk. Az állam által megadott diák- és tanárlétszámmal működhettünk, s minden apró változtatás előtt engedélyt kellett kérni a területileg illetékes állami egyházügyi hatóságoktól. Az épületet szinte üresen, fölszerelés nélkül kaptuk meg, illetve az épületben még működött élelmiszeripari szakközépiskolai kollégium is. Ennek bejárata a Ráday utca 36. volt.

A Patrona Hungariae Gimnáziumban az első években együtt tanítottak az iskolanővérekkel az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció tanárai is. Ez az együttműködés lélektanilag nem volt könnyű egyik szerzetesnek sem.

1993-ig a 4 évfolyamos gimnáziumban folyamatosan 2 párhuzamos osztályban oktattunk, ahol évente 70-80 leány érettségizett, nagyon jó eredménnyel. A maximális diáklétszám évfolyamonként 80, összesen 320 lehetett, amelyet majdnem mindig teljesen be is töltöttünk. A gimnáziumba folyamatosan túljelentkezés volt annak ellenére, hogy a rendszerváltásig az itt érettségizett diákok hátrányt szenvedtek a továbbtanuláskor, különösen a pedagógus pályára volt nehéz bekerülni, általában néhány év várakozás után sikerülhetett csak.

1979-ben a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek megszerezték az épület tulajdonjogát. 1988-ban visszakaptuk a Ráday utcai épületrészt is. A római generalátus segítségével 1990-ben megkezdtük az épületegyüttes átépítését, és a mellettünk lévő telek megvásárlásával új szárnyat építettünk hozzá. Ebbe költözött át a gimnázium. Az építkezés, felújítás 1995 nyarára készült el. Az épületegyüttesben helyet kapott a rendház, a tartományfőnökség és az oktatási intézményegységek: általános iskola, gimnázium, diákotthon.

Közben 1991-ben lehetőségünk nyílt arra, hogy hivatalosan a jogelőd kongregációt is kártalaníthassuk.

1994-től szerkezeti átalakításba kezdtünk: elindítottuk a 6 évfolyamos gimnáziumot, 1995-től a 6 évfolyamos általános iskolát is. Ettől a tanévtől a mai napig működik a zeneiskola. A kollégium befogadóképessége 120-ról 200 főre bővült. A gimnáziumba és a hozzá kapcsolódó kollégiumba csak leányok járhatnak, míg az általános iskola és a zeneiskola koedukált.

1996 és 2003 között működött az érettségizett diákok számára a 13. évfolyamon a számítástechnikai szoftverüzemeltető szakiskola is.

Az általános iskola 1998–2011-ig az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, a gimnázium 2000–2011-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája volt.

E-napló Adomány - Alapítvány Levelezés Patrona Blogger
április 23. hétfő
07:45 Gimi - Kilencedmise
április 24. kedd
12:00 Gimn. - 8.B osztály Biblia vizsga
április 25. szerda
12:00 Gimn. - 8.A osztály Biblia vizsga
május 02. szerda
Ovi - Anyák napja csoportonként más-más napon 16
07:45 Gimi - Kilencedmise
május 03. csütörtök
07:45 Gimi - Kilencedmise
10:00 Ált.isk - Népdalverseny 1-4. évf.
május 04. péntek
12:00 Ált.isk - 12 órakor hazamegy
15:00 Gimi - Ballagás
május 07. hétfő
Alarm notification
08:00 Gimi - írásbeli érettségi | magyar
13:00 Gimn.- Tanítás kezdete
május 08. kedd
Alarm notification
08:00 Gimn.-Tematikus tanítási nap
08:00 Gimi - írásbeli érettségi | matek
május 09. szerda
08:00 Gimn.-Tematikus tanítási nap
08:00 Gimi - írásbeli érettségi | történelem
május 10. csütörtök
08:00 Gimi - írásbeli érettségi | angol
május 11. péntek
08:00 Gimi - írásbeli érettségi | német
08:00 Ált.isk - Terézia anya nap
május 12. szombat
10:00 Gimn.- Bérmálás
13:00 Ált.isk. - Családi nap
május 14. hétfő
08:00 Gimi - Reggeli ima - görögkatolikus
május 15. kedd
14:00 Ált.isk.- Felvételi a becsatlakozó gyerekeknek osztályba
május 16. szerda
07:15 Gimn. - Osztálymise | 7.B
08:00 Nyelvi kompetencia mérés 6-8-10. évf.
május 17. csütörtök
Alarm notification
május 21. hétfő
Ovi - "Elszökött az óvoda" - vidám óvoda-búcsúztató
Éves program »

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó