Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Intézményünkről > Intézményünk története

Intézményünk története

A Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény múltja és jelene

1. Az alapítástól az államosításig

A Patrona Hungariae Gimnázium eredeti alapítója és korábbi fenntartója nem a mi rendünk (Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek, mai nevén Boldogasszony Iskolanővérek), hanem az Isteni Szeretet Leányai Kongregációja volt. Ez a kongregáció a rend megalapítása után 2 évvel, 1870-ben kezdett működni Magyarországon. Gróf Apponyi Györgyné és gróf Andrássy Gyuláné hívását elfogadva alapították meg a bécsihez hasonló Mária intézetet (Ráday utca 36.). Az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció alapítójának akkori célkitűzése szolgáló leányok/cseléd leányok kiképzése, elhelyezkedésük segítése, és árva leányok nevelése, oktatása volt. Az intézetben az ellátásuk teljesen ingyenes volt, a kiadásokat az összegyűjtött alamizsnából fedezték.

A nővérek nevelésére és szolgálatára hatalmas igény volt, ezért az alapító 1873-ban elrendelte, hogy a Mária Intézeten belül a nevelésre adott „leánykák részére elemi iskolai magánjellegű internátus állíttassék”.

A nővérek tevékenysége Magyarországon mind jótékonyság, mind leánynevelés terén elismerésben részesült az akkori hatóságok részéről. 1880. augusztus 10-én Simor János bíboros-hercegprímás az intézet iskoláját nyilvánossági joggal ruházta fel.

A szomszédos telek megvásárlásával fölépítették a Szent Margit Intézetet (Knézich utca 7.). Az építkezés az első magyar tartományfőnöknő, Morvay M. Valéria terve, felügyelete mellett folyt. 1895 szeptemberétől Vaszary Kolos bíboros-hercegprímás engedélyt adott, hogy az elemi iskola folytatásaként 4 osztályos, nyilvános működésű polgári iskola nyíljon, ahol a jobb módúak csekély fizetés mellett, a szegényebbek pedig díjmentesen tanulhattak.

A ferencvárosi szülők kérésére 1909 szeptemberében megnyílt az egyéves kereskedelmi szaktanfolyam, és a minőségi oktatásra jelentkezők nagy száma miatt hamarosan párhuzamos osztályt kellett indítani. Rövid idő múlva a főváros legelőkelőbb kereskedelmi cégei is szívesen alkalmazták irodáikban az itt végzett fiatalokat.

1930-ban megnyitotta kapuit a nyolcosztályos gimnázium, amely Patrona Hungariae Leánygimnázium néven működött a IX. kerületi Knézich utcában. Az intézmény mindig országos beiskolázású volt. 1938-ban tartották az első érettségit. 1940-ben 19 tanára és 279 növendéke volt a gimnáziumnak.

1946-ban dán segélyből a Szent Margit Intézetben 553 gyermeket ebédeltettek naponta.

1948. június 16-án megtörtént az iskolák államosítása. Az intézmény Rozgonyi Piroska Állami Általános Gimnázium néven működött tovább.

A szerzetesrendek működésének megvonása és az iskolák államosítása után a diákok, szerzetesek léte bizonytalanná vált. Megkezdődtek a tárgyalások az egyház és az állam képviselői között.

2. Az iskola működése 1950-től napjainkig

Az állam és az egyház közötti megállapodás szerint rendünk, a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációja volt az egyetlen női szerzetesrend, amely működtethetett 2 gimnáziumot az országban. A budapesti gimnáziumunk az egykori Szent Margit Intézet Knézich utcai épületrészében nyitotta meg kapuit 1950 szeptemberében. A gimnázium mellett volt a diákotthonunk is (Katolikus Diákotthon néven), mert továbbra is országos beiskolázásúak voltunk. Az állam által megadott diák- és tanárlétszámmal működhettünk, s minden apró változtatás előtt engedélyt kellett kérni a területileg illetékes állami egyházügyi hatóságoktól. Az épületet szinte üresen, fölszerelés nélkül kaptuk meg, illetve az épületben még működött élelmiszeripari szakközépiskolai kollégium is. Ennek bejárata a Ráday utca 36. volt.

A Patrona Hungariae Gimnáziumban az első években együtt tanítottak az iskolanővérekkel az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció tanárai is. Ez az együttműködés lélektanilag nem volt könnyű egyik szerzetesnek sem.

1993-ig a 4 évfolyamos gimnáziumban folyamatosan 2 párhuzamos osztályban oktattunk, ahol évente 70-80 leány érettségizett, nagyon jó eredménnyel. A maximális diáklétszám évfolyamonként 80, összesen 320 lehetett, amelyet majdnem mindig teljesen be is töltöttünk. A gimnáziumba folyamatosan túljelentkezés volt annak ellenére, hogy a rendszerváltásig az itt érettségizett diákok hátrányt szenvedtek a továbbtanuláskor, különösen a pedagógus pályára volt nehéz bekerülni, általában néhány év várakozás után sikerülhetett csak.

1979-ben a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek megszerezték az épület tulajdonjogát. 1988-ban visszakaptuk a Ráday utcai épületrészt is. A római generalátus segítségével 1990-ben megkezdtük az épületegyüttes átépítését, és a mellettünk lévő telek megvásárlásával új szárnyat építettünk hozzá. Ebbe költözött át a gimnázium. Az építkezés, felújítás 1995 nyarára készült el. Az épületegyüttesben helyet kapott a rendház, a tartományfőnökség és az oktatási intézményegységek: általános iskola, gimnázium, diákotthon.

Közben 1991-ben lehetőségünk nyílt arra, hogy hivatalosan a jogelőd kongregációt is kártalaníthassuk.

1994-től szerkezeti átalakításba kezdtünk: elindítottuk a 6 évfolyamos gimnáziumot, 1995-től a 6 évfolyamos általános iskolát is. Ettől a tanévtől a mai napig működik a zeneiskola. A kollégium befogadóképessége 120-ról 200 főre bővült. A gimnáziumba és a hozzá kapcsolódó kollégiumba csak leányok járhatnak, míg az általános iskola és a zeneiskola koedukált.

1996 és 2003 között működött az érettségizett diákok számára a 13. évfolyamon a számítástechnikai szoftverüzemeltető szakiskola is.

Az általános iskola 1998–2011-ig az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, a gimnázium 2000–2011-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája volt.

E-napló Adomány - Alapítvány Levelezés Patrona Blogger
február 19. hétfő
08:00 Gimi - Reggeli ima - Cserkészek
február 20. kedd
09:00 Ált.isk - KaPi bemutató órák
február 21. szerda
07:15 Gimn. - Osztálymise | 10.B
február 23. péntek
08:00 Jelentkezési határidő az általános iskola 1. osztályába a 2018/19-e
14:00 Gimn.- Szóbeli ismerkedő beszélgetések
február 24. szombat
10:00 Gimn.- Szóbeli ismerkedő beszélgetések
február 26. hétfő
08:00 Gimi - Reggeli ima 12.B - Megemlékezés a kommunizmus áldozataira
08:00 Ált.isk- Nyílt hét
február 27. kedd
08:00 Gimn. - Tabló- és osztályfényképezés
február 28. szerda
07:15 Gimn. - Osztálymise | 10.A
március 02. péntek
17:00 Szülői Közösség találkozója - 5-12. évf + kollégium
március 03. szombat
08:30 Ált.isk - Felvételi beszélgetés
március 05. hétfő
Gimn. - Pénzügyi témahét
08:00 Gimi - Reggeli ima - Fokoláré Mozgalom
március 07. szerda
07:15 Gimn. - Osztálymise | 9.B
március 09. péntek
14:00 Gimn. - Bűnbánati liturgia
19:00 Gimn. - Bűnbánati liturgia
március 10. szombat
Munkanap
Alarm notification
10:00 Ovi - Apák napja
március 12. hétfő
08:00 Gimi - Reggeli ima 8.A
március 13. kedd
16:30 Szülői Közösség találkozója - 1-4. évf.
március 14. szerda
07:15 Gimn. - Osztálymise | 9.A
10:00 Ált.isk - Ünnepi műsor
10:00 Ovi - Nemzeti ünnep
március 19. hétfő
08:00 Gimi - Reggeli ima 7.A
16:00 Ált.isk - Fogadóórák hete
Éves program »

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó