Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Gimnázium

Patrona Hungariae
Katolikus Lánygimnázium és Kollégium

felvételi tájékoztatója

 

„Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk.”

(a Boldogasszony Iskolanővérek pedagógiai hitvallása)

 Céljaink

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Magyarországon Boldog Gerhardinger Terézia örökségét továbbvivő, egyedülállóan nőneveléssel foglalkozó missziós, az oktatásügy teljes palettáját átfogó, tehetségfejlesztő iskola. Célunk, hogy

 • leányaink hitükben erős, érett katolikus nőkké váljanak, akik felelősséget tudnak vállalni saját és leendő családjuk életéért;
 • széles körű, az átlagosnál magasabb szintű általános műveltség biztosítása;
 • a felsőfokú tanulmányokra való magas szintű felkészítés a humán és reál tárgyakból is, az egyéni érdeklődés és tehetség szerint;
 • az élő idegen nyelvek elsajátíttatása legalább középfokú nyelvvizsga szintjén, valamint a latin nyelv és a klasszikus műveltség megismertetése;
 • olyan felelős fiatalok nevelése, akik keresztény katolikus értékrend mentén, komplex módon ismerik meg a világot és benne a saját helyüket;
 • közösségi iskola működtetése, hagyományok teremtése, megőrzése.

Hitélet - Titkunk a világnézetünk

 • Hisszük, hogy küldetésünket Istentől kapjuk, s a Szentlélek segít minket abban, hogy felismerjük azt.
 • Hisszük, hogy egyedül a küldetéses ember képes saját és a rábízottak életét biztonsággal, ugyanazon értékek mellett szervezni, és döntéseit meghozni.
 • Rendalapítónk, Boldog Gerhardinger Mária Terézia igen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a kiművelt, szilárd keresztény erkölcsi alapokon álló nők legyenek a társadalom mozgatórugói.
 • Heti két hittanórát tartunk az órarendbe építve (igény szerint felekezeti bontásban).
 • Hétfőnként 8.00 órától közös imával kezdjük a hetet iskolánk nagy Dísztermében.
 • Lelkigyakorlatok, lelki napok, közös egyházi ünnepek
 • Iskolalelkészünk is segíti mindennapjaink ünnepeink, liturgiánk lelki tartalommal való gazdagítását. Küldetése, hogy az így rábízottak minél közelebb kerüljenek az Istenhez, az Egyházhoz, a boldogsághoz, az üdvösséghez.

Tanítványképünk

 • Szeretnénk, ha diákjaink olyan felnőtté válnának, aki nem sodródik gondolkodás nélkül arra, amerre épp a körülötte lévő világ vinné, hanem, aki tudatos.
 • Akit nem a félelem vezet, hanem aki igazat mond.
 • Aki nem fogyasztója annak a világnak, amiben él, hanem, aki felelős.
 • Aki nem magányosan keresi a saját boldogságát, hanem aki együttműködő.
 • Akinek nem elég a megszokás kényelme, hanem aki alkotó.

Mi ebben támogatjuk, erre bátorítjuk tanítványainkat.

Értékeink és adottságaink

 • Aktív iskolanővéri jelenlét az oktatásban és a kollégiumi nevelésben
 • Modern környezetben családias légkör, otthonosság, minőség
 • Budapest környéki és vidéki tanulóink számára kényelmes elhelyezést, ellátást, színvonalas programokat biztosítunk kollégiumunkban, amely gazdagítja az iskola életét is. Szoros kapcsolatra törekszünk a családokkal, személyre szabottabb a nevelés és eleven a kapcsolat a különböző korosztályok között.
 • Saját zeneiskolánkban magas színvonalú képzés, aktív zenei élet: énekkar külön „kicsiknek” és „nagyoknak”, zenekarok, állandó koncertlehetőség iskolán belül.
 • A Pázmány Péter Katolikus Egyetem partneriskolája vagyunk.
 • Számos fővárosi kulturális intézmény partneriskolája vagyunk – Operaház – MÜPA – Ludwig Múzeum
 • Sávos képzés: lehetőséget biztosítunk diákjainknak, hogy biológia, matematika és történelem tantárgyból az alapórák idejében a tananyagot emelt szintű képzés keretében sajátítsák el matematika, történelem és biológia tantárgyakból, valamint tudás-szintenkén csoportokban az idegen nyelvekből.
 • Délutáni szakkörök (sokféle sportkör, rajz szakkörök, színjátszókör, fizika szakkör, biológia szakkör, kémia szakkör, latin szakkör)
 • Változatos iskolai és osztályprogramok (színház- és mozilátogatás, tánctanfolyam, túrák, városlátogatások, közös lelki programok)
 • Színvonalas természettudományos oktatás, magas szintű érettségi felkészítés biológia, kémia, fizika, földrajz fakultációk, természettudományos projektnap
 • Emelt szintű érettségi felkészítés nyelvekből és a humán tárgyakból is – társadalomtudományi projektnap
 • Több évfolyamon emelt szintű (heti 5 óra) nyelvoktatás, angol, német francia, olasz, spanyol, latin nyelvi felkészítés a közép- és emelt szintű érettségire, minimum egy közép - vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzése érettségiig
 • 20 éve tartó cserekapcsolatok belga, olasz, spanyol, portugál, német iskolákkal
 • 10 éve veszünk részt Comenius/ERASMUS+ programokon, főként koordinátor intézményként és partnerként (8 db 2/3 éves projekt)
 • Osztozó – önismereti, személyiségfejlesztő, kommunikációs foglalkozás órarendbe építve 6 éven át, amely az iskola saját innovációja, amely már országosan elfogadott és Jelenismeret néven a választható kerettantervek közé is bekerült.
 • Digitális kompetencia-fejlesztések, módszerek, virtuális oktatás, MaxWhere, együttműködés a győri Széchenyi István Egyetemmel.
 • Részvétel a Microsoft Innovatív Iskola – programjában.
 • Aktív Diákönkormányzat – diákparlament, gólyatábor, sportmaraton

Eredményeink

 • Továbbtanulási eredmények: átlagosan 90 %-os továbbtanulási arány
 • 2017-es Kompetencia-mérés kiemelkedő 10. évfolyamos eredményei
 • Az ország 100 legjobb iskolája közé került intézményünket.
 • Bár nem vagyunk „versenyistálló”, számos versenyre készítjük fel tanítványainkat. Eredményeink honlapunkon folyamatosan olvashatók.
 • OKTV első 10 között van tanítványunk, évről évre sikeresen részt veszünk az országos Fizikatúrán, Bólyai-versenyen, kórustalálkozókon, hangszeres zenei versenyeken,  Pázmány Bölcs-Ész versenyén, Horváth Mihály – versenyen.

A felvételi vizsgákról

A 7. osztályba jelentkezési lap letölthető innen.

A felsőbb évfolyamokra becsatlakozóknak a jelentkezési lap letölthető innen.

Gimnáziumunk felvételi eljárása központi írásbeli vizsgából és szóbeli vizsgából áll.

Gimnáziumi kerettanterv szerinti tanítás.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek): a 6 évfolyamos képzés esetében az általános iskolában korábban tanult nyelvet, angolt vagy németet tanulják a diákok a 7. és 8. évfolyamon, emelt óraszámban, heti 5 órában első nyelvként.

A 6 évfolyamos képzésben, 9. osztálytól már két nyelvet tanulnak, az angol vagy a német mellett a második idegen nyelv választható (angol, német, olasz, francia, spanyol nyelv) heti 4 órában. Választható 3. idegen nyelvként a latin nyelv, heti 2 órában 8. évfolyamtól.

Felvételi eljárás rendje:

Központi írásbeli: matematika és magyar nyelv tantárgyakból (A központi írásbeli vizsgára csak egy intézménybe lehet jelentkezni.)

Időpontja: a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek: 2021. január 23. szombat, 10:00 órától (magyar nyelv, matematika). Pótló központi írásbeli: a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek: 2021. január 28., csütörtök, 14 órától

(Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni!  Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát!!!

A dolgozatok megtekintésének ideje: 2021. január 29. péntek 8.00 - 16.00 óra között pótfelvételit íróknak: 2021. február 3. szerda 8.00 – 16.00 között

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2021. február 7-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, az Értékelő lapot minden tanulónak átadja.

A Jelentkezési lapot (lapokat) és a Tanulói Adatlapot kinyomtatva, a Felvételi Központba (9001. Győr, Pf. 681) kell küldeni 2021. február 22-ig, hétfő éjfélig

Kérjük azokat a diákokat és szüleiket, akik a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont 6 évfolyamos képzésére szeretnének jelentkezni a központba beküldendő  Továbbtanulási Jelentkezési lap és a Tanulói Adatlap mellett egy saját „Patronás” jelentkezési lapot is töltsenek ki, amelyet szintén a portán lehet kérni és letölthető lesz az iskola honlapjáról (www.patrona.hu).

A „Patronás” jelentkezési lap beküldési határideje 2021. február 22., interneten keresztül az igazgato@patrona.hu e-mail címre vagy postai úton a 1092 Budapest, Knézich u. 3-13. címre vagy személyesen leadhatják az iskola portáján.

Szóbeli elbeszélgetés: Időpontja: 2021. február 23. és március 11. között

Rangsorolás:

Központi írásbeli: magyar nyelv      50 pont

                              matematika        50 pon

Hozott pontok:                                 20 pont

Magyar nyelv és irodalom            Történelem         Matematika Idegen nyelv

6. osztály félév:                       5                          5                          5                 5

Maximális, a jegyek alapján képzett pontszám: 20 pont (Magyar irodalom és nyelvtan átlag)

Szóbeli elbeszélgetésen szerezhető pontszám: 80 pont.

Összesen szerezhető: 200 pont

A felvételi döntésről szóló értesítést legkésőbb 2021. március 22-ig (hétfő) megküldjük a jelentkezőknek.

Amennyiben a tanuló felvételt nyert az iskolánkba, ugyanakkor másik iskolát is bejelölt, és mégis úgy dönt, hogy a mi intézményünkbe szeretne járni, akkor érdemes megfelelően módosítani a Tanulói Adatlapot, egyébként az ő helyére mást kell, hogy fölvegyen az iskola.

2021. április 30 – ig a felvételt hirdető középiskolák megküldik a végleges felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

Adatok és elérhetőségek

Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont  OM azonosító: 035260  

Tagozatkód: 6 évfolyamos gimnázium: 0001

1092 Budapest, Knézich utca 13.                                              

Tel: 217-0337, Fax: 217-7083          

A felvételi eljárásért felelős Vándor Ildikó tanügyi igazgató:  vandor.ildiko@patrona.hu

és a gimnázium igazgatója, Valaczka András valaczka.andras@patrona.hu

E-napló Adomány - Alapítvány Levelezés PHÉrték
január 29. péntek
08:00 Félévi értesítők kiosztása
február 01. hétfő
08:00 Ált.isk - Találkozás a nővérekkel
február 02. kedd
09:00 Ált.isk - Gyertyaszentelés, Balázsáldás, közös program az óvodáso
február 04. csütörtök
09:00 Ált.isk - Nyílt nap leendő elsősöknek
február 05. péntek
14:00 Ált.isk - Farsang
február 12. péntek
Síszünet
február 17. szerda
Hamvazószerda
08:15 Gimn. - Szentmise
10:15 Ált. isk - Szentmise
Éves program »

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó