Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Gimnázium > Nyelvtanulás, nemzetközi projektjeink

Gimnáziumunk kiemelt fontossággal kezeli a nyelvoktatást - nyelvtanulást, hiszen 2020-tól az egyetemi felvételi bemeneti követelménye lesz a nyelvvizsga.

Emelt órászámban, több nyelvi szinten tanítjuk 7. osztálytól az angol és német nyelvet, amelyhez 9. osztálytól lehet választani szintén az angolt vagy a németet, illetve olaszt, francia, spanyol nyelvet.
Diákjaink 10. osztályban B/2 típusú nyelvvizsgát tesznek az első tanult nyelvből, legtöbben a 12. év végére a második tanult nyelvből is. Évről- évre tesznek sikeres emelt szintű nyelvi érettségit is.

Nyelvoktatásunknak azonban csak az egyik pillére a nyelvvizsgára való felkészítés, másik alapvetően fontos célunk a tanult nyelven való kommunikáció, a másik ország kultúrájának megismerése.
Évek óta sikeresen veszünk részt nemzetközi Erasmus + projektekben, akár főszervezőként, akár résztvevőként, és hosszú évekre visszanyúló cserekapcsolataink vannak német, belgiumi, holland, lengyel, portugál iskolákkal.

 

HÍREK / AKTUÁLIS


ERASMUS+

„Kreativitás és digitális kompetencia – a 21. századi munka világának előfeltételei”

                                                               

A projekt megvalósítás ideje: 2 év

Projektpartnerek: 

1) Northamptoni privát lányiskola, amely a GDST, a Nappali Tagozatos  Leányiskolák Szövetségének tagja.(Egyesült Királyság) Dr Helen Stringer igazgató, Debbie Hill tanárnő, projektkoordinátor, Amanda Wilmot tanárnő

2)Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium (DJDG) keresztény, privát lányiskola Amberg       városából(Németország)  Grötsch Ulrike tanárnő, Ringeisen Peter tanár, projektkoordinátor

3) Colégio Paulo VI,privátiskola Gondomar városából (Portugália)  Cristina Silva tanárnő, projektkoordinator és João Fonseca tanár

4) Állami német gimnázium Riga városából (Lettország)  Ina Baumane tanárnő, projektkoordinátor és Gunita Reinvalde  tanárnő

 

A projektötlet háttere:

 A 21. század oktatási rendszerében bekövetkezett változások új kihívások elé állítják mind a tanárokat, mind a diákokat. Nevelésünknek és oktatásunknak is lépést kell tartania a korral, így arra kell törekednünk, hogy diákjainknak, lányainknak a lehető legjobb lehetőségeket nyújtsuk és felkészítsük őket arra, a ma még számunkra is ismeretlen munka világára, amelyet a mesterséges intelligencia és a számítógépek hatalma jellemez. Kutatások szerint 2030-ra a jelenlegi diákok 40%-a olyan munkát fog végezni, amely ma még nem is létezik. Ezeknek az elvárásoknak a jövő nemzedéke csak úgy tud megfelelni, ha kellő kreativitással, adekvát kompetenciákkal (pl. digitális kompetencia) és kritikus gondolkodási képességgel rendelkezik. Ezen kívül projektünk határozott célja, hogy mint az ország egyetlen lánygimnáziuma a lányok jövőbeni szerepét kiemeljük, illetve esélyüket növeljük. Ezért van a partnereink között még két másik (német és angol) lányiskola is, akikkel együttműködve és szálainkat szorosabbra fűzve, megvizsgáljuk a lánynevelésben rejlő potenciát, egymás jó gyakorlatait hasznosítjuk. További, nem csak lányok nevelését felvállaló partnereinken keresztül pedig éppen a mi sajátos helyzetünket és lehetőségeinket próbáljuk az összehasonlítás lehetőségével élve középpontba állítani.

A projekt megvalósítása:

A megvalósítás 5 projekttalálkozó (minden partnernél lesz egy találkozó) segítségével két szálon fut, amit a partneriskolákban egy kétéves, folyamatos projektmunka kísér.

1)      A tanárok részére:

A tanárok megváltozott szerepét, amely szerint már nem kizárólag ő a tudás kútfeje, hanem tanácsadói és segítői feladatait is jól el kell látnia, és a digitális világban is otthon kell lennie, továbbképzésekkel támogatjuk. Ezekre a találkozókra Portugáliában és Németországban kerül majd sor, ahol a digitális pedagógia területén, valamint az újszempontú értékelés irányában fejlődhetnek a projektben résztvevő tanárok, hogy ők a saját tantestületükben ismereteiket továbbadva segítsenek a kollégáiknak.

2)      A diákok részére:

Diákjainkat a választott partnerekkel a közös munka során olyan ötletes, rugalmas és kreatív megoldások felé irányítjuk, amelyek segítségével sikeresen kézbe vehetik a jövőjüket és megtalálhatják helyüket a jövő társadalmában. Ezzel azt a hiányt szándékozunk pótolni, amely azt mutatja, hogy oktatási rendszerünkből hiányzik a munka világára való megfelelő felkészítés. Különböző oktatásmódszertani és előadástechnikai témaalkalmakon keresztül megtanulnak csoportban dolgozni, fokozott felelősséget vállalni a saját tanulási folyamataikért és értékelő valamint önértékelő tevékenységet folytatni. Ezek mind a modern munkavállalás elemei.

 

A budapesti találkozó során a résztvevő csoportok megismerkednek a startup üzleti fogalommal, interaktív foglalkozásokon megtanulnak vállalkozást létrehozni és kritikai gondolkodásukat fejleszteni. Egy ötlet megvalósításának sikertörténetét élhetik át a Presi irodájának a látogatásakor, valamint a munkatársaival folytatott beszélgetések formájában, és karrierbeszélgetésen vesznek részt vezető cégek (Accenture, iseeq,Green Fox, Skool-  ld lent Pályaorientációs beszélgetés 2018.10.25) képviselőivel.

Hazatérve a projektcsoportok üzleti kapcsolatokat építenek ki a saját országukban, és egy olyan diákoknak szóló kézikönyvet szerkesztenek, amely a diákok munkába állásához, sikeres állásinterjúkhoz ad gyakorlati segítséget.

A diákok ezen a találkozón kívül még két másik alkalommal lesznek valóságosan és nem csak virtuálisan együtt. Angliában a vendégek a Patrona után, egy másik lányiskolát is megismerhetnek, amely a GDST a Nappali Tagozatos  Leányiskolák Szövetségének tagja. Itt a központi téma a nők és férfiak esélyegyenlősége lesz. Ezen a találkozón a diákok filmet készítenek, előadásokat hallgatnak, és egykori és mai női közszereplők példáján keresztül bemutatják a női szerep változásait és jellemzőit. A lettországi találkozón pedig az idegen nyelv tanulásának fontosságát vizsgáljuk, úgy hogy egy, a szaktantárgyi tartalmakra épülő (CLIL) nyelvtanulási módszerrel ismerkednek meg diákjaink.

 A 2017/18-as tanév hírei

Lengyelországban az ERASMUS + Projekttel

 

 

Sokszor mondják nekünk, hogy egy idegen nyelvet csak akkor tudunk igazán jól megtanulni, ha azt külföldön gyakoroljuk. Ezt én magam is igazolni tudom. 

 Október 13 – án hét fős diákcsoportunk izgatottan várta, hogy némettanárunk, Mátyásné Nagy Éva tanárnő megérkezzen a Budapesti Liszt Ferenc Repülőtérre. Az utazás már ekkor felejthetetlennek bizonyult. Kinek az ismeretlen útitárs, kinek az első repülés izgalma hozta meg a jókedvét. Ám ezeket mind felülmúlta lengyel vendéglátóink kedvessége és segítőkészsége. Rögtön az érkezésünk után elkápráztattak minket Varsó szépségével és az egész lengyel nép jókedvével. Már az első napon ékes bizonyítékait láttuk a híres mondásnak: Lengyel, magyar két jó barát.

 Nemzetközi projekt lévén rajtunk kívül még két másik ország diákjai (németek és bolgárok) is jelen voltak a találkozón. Közös témák birtokában hamar barátságot kötöttünk a Betzdorfból érkező német diákokkal. Vidámságuk oldotta az ismeretlenség okozta feszültséget, ezért a projekt jó hangulatban és – legnagyobb bánatunkra – pillanatok alatt eltelt. A bolgár lányok kezdetben nehezen nyíltak meg felénk, de végül megtudtuk, hogy nem csak a magyar néptánchoz kell edzett tüdő. Így végül velük is összebarátkoztunk.

 Több csodálatos és egyben bámulatos múlttal rendelkező várost volt szerencsénk megismerni, többek között Szafarniát, a legendás zeneszerző, Chopin gyermekkori lakhelyét. Ám számomra az egyik legfeledhetetlenebb élmény mégis az volt, mikor engedélyt kaptam arra, hogy kipróbáljam kedvenc komponistám zongoráját.

Ismét meg kell említenem vendéglátóink felkészültségét és precizitását. A szállásunk elhelyezkedése kitűnő volt, és az ételek is mesterien voltak elkészítve. Ám számos helyi specialitás megkóstolását követően, többször is úgy gondoltuk, amint hazajövünk muszáj belekezdenünk egy újabb diétába.

De nem csak pihenni mentünk Torunba. Rengeteg németóra és több éjszakába nyúló formázás, áthúzás, szótárazás áll a hátunk mögött. A projekt lényege, hogy megismertessük a programban résztvevő országokkal híres reformerjeinket. Kiválasztottunk négy olyan embert, akik munkájukkal egész Európára nagy hatást gyakoroltak. A múlt évben egy hét fős delegáció Bulgáriában már prezentált egy híres magyar reformert, Semmelweis Ignácot. Most rajtunk volt a sor, hogy megmutassuk, a magyarok is képesek versenybe szállni, bármiről legyen is szó. Kodály Zoltán és Brunszvik Teréz bemutatásával büszkék lehetünk magunkra, mivel most már láthatjuk, hogy a kemény munka tényleg meghozza a gyümölcsét.

Összefoglalva az elmúlt egy hét felejthetetlen élmény volt. Rengeteg új embert ismerhettünk meg és életre szóló vidám emlékeket szerezhettünk. Ezért hálásak vagyunk mind az iskolának, mind pedig Éva néninek. Köszönjük, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy részt vegyünk ezen az utazáson.

Darabos Luca 12.B

A projekt Facebook oldala itt érhető el.

 

Müncheni diákok Budapesten

 

     
 

Szeptember 16-án, szombaton érkeztek meg a Keleti Pályaudvarra müncheni cserediákjaink, akikkel a mi müncheni utazásunk során szoros barátságokat kötöttünk. Ezért is örültünk nekik nagyon, amikor leszálltak a vonatról. A szombatot és vasárnapot mindenki a saját cserediákjával közösen töltötte, volt aki  Esztergomba, Visegrádra látogatott el, mások a Balatonra mentek. Hétfőn mi magyarok beültünk az iskolapadba, addig a németek megnézték a környéket, majd délután pedig közösen elmentünk a budai várba, ahol megnéztük a Halászbástyát és a Mátyás templomot is. Kedden, amíg mi tanultunk, ők megnézték a Parlamentet. Délután a projekttel foglalkoztunk, melynek keretében városnézésre mentünk, mivel a szecesszió építészete volt a témánk. A szerda délután szabad volt, amikor elvittük őket a Váci utcába, ahol megmutattuk nekik a Deák és Vörösmarty teret és utána belefért még egy ki vásárlás is. Este pedig páran esti hajókázásra mentünk a Dunán. Csütörtökön a portugál cserediákokkal együtt Debrecenbe mentünk, ahol megnéztük a Református Kollégiumot,a Megyeházát, a Református Nagytemplomot és az Arany Bika Hotelt is, és még szabadidőt is kaptunk. Este 9 körül érkeztünk meg az iskolához, miután mindenki már csak egy kiadós alvásra várt. Pénteken délelőtt a portugálok és a németek, meg mi is előadást tartottunk az iskolánkról, majd ők egy buszos városnézésre mentek. Délután közösen elmentünk az Aquaworldbe. Este muszáj volt összepakolni, mert másnap 11-kor indult vendégeink vonata Münchenbe. Szombat reggel 10:30-kor találkoztunk a Keletiben, ahol könnyes búcsút vettünk egymástól és fájó szívvel néztük, ahogy 11-kor kigurult a vonat a pályaudvarról.

Vágvölgyi Anett 11.B

Portugáliából is jöttek hozzánk...

 

 

2017. szeptember 20-án megérkeztek hozzánk a portugáliai Gondomar városból, a Colégio Paulo VI iskolából cserediákjaink. 5 lány, 5 fiú és egy tanárnő. Már előző tanév végén készültünk a projektre, ezért régóta vártuk az érkezésüket, és egy cseppet sem csalódtunk. Miután megérkeztek a teázóban fogadtuk őket, ahol már pár perc után nagyon jó hangulat alakult ki, ami végigkísérte az egész hetünket.

 Első nap külön busszal Debrecenbe mentünk a velünk egy időben zajló német projekt német és magyar résztvevőivel. Megnéztük a város nevezetességeit, többek között felmentünk a Református Nagytemplom tornyába, sétáltunk és néha táncoltunk is a város utcáin. A rossz idő ellenére jól éreztük magunkat. A buszút nagyon jól összekovácsolta a társaságot, sokat szórakoztunk és többek között elénekeltünk egymásnak egy-két népdalt a saját kultúrákból. Késő este értünk haza, és másnap korán kellett kelnünk.

 A kevés alvás reggel meglátszott a csapaton. Miután megmutattuk nekik kicsit az iskolánkat mi az óráinkra mentünk, ők pedig Hop on-Hop of busszal megnézték a várost, amit nagyon szépnek találtak. Ezután ebédeltünk és elvittük őket az Aquaworldbe, ahol a 4 óra gyorsan eltelt, mert nagyon jól éreztük magunkat. Utána, bár késő volt, a lehető legtöbb időt akartuk együtt tölteni, ezért sétáltunk még a kivilágított városban.

 Hétvégén nem volt kötött program. Akik a kollégiumban szállásolták el a cserediákjukat, azok hazavitték őket és a saját városukat is megmutatták nekik. Elvittük őket a legszebb helyekre Budapesten és környékén. A családjainkat is jobban megismerhették és persze együtt „bandázva” is sok időt töltöttünk. Szombat este még egy, magyar együttes koncertjére is elmentünk velük, amit nagyon élveztek és néhány dalszöveget is megpróbáltak elénekelni, több-kevesebb sikerrel.  

 25-én, hétfőn a könnyes búcsú előtt megnézték a Parlamentet és ebédeltek egy jó nagyot. Utána kimentünk velük a reptérre, ahol kezdetét vette a hosszas elköszönés. Nagyon jóban lettünk velük, nem csak azzal a személlyel, aki nálunk aludt, hanem az egész csapattal, a többiek diákjaival is. A búcsú tényleg könnyesre sikerült, többen sírtunk, portugálok is és magyarok is. Dósa Csenge mondata vigasztalt minket: „Ne sírjatok, mert vége, hanem mosolyogjatok, mert megtörtént.” (persze ezt angolul, mert ez volt a projekt nyelve).

Azóta is tartjuk velük a kapcsolatot, egyrészt azért, mert mi is utazunk hozzájuk Portugáliába,  másrészt azért, mert nagyon megszerettük őket.

 Szócska Boróka 11.A

Konfliktuskezelés tréning német nyelven

 

 

A hosszú nyaralásokból visszatérve, augusztus utolsó hetében újra egy izgalmas projektbe kezdtünk, mi lányok. Nyolc diákot fogadtunk Németországból, hogy képezzék a 10 főből álló Patronás csapatunkat.
Augusztus 27.-én este meg is érkeztek német barátaink, akiket a lányok családjai szállásoltak el. Másnap, hétfőn, megkezdődtek a közös programok. Első közös napunkat városnézéssel kezdtük meg, délután pedig ellátogattunk az Aquaworldbe. Kedden a Budai hegyekbe kirándult csapatunk, utaztunk fogaskerekűvel és libegőztünk is, hogy érdekesebbé tegyük az itt töltött időt. Az esténket egy közös vacsorával zártuk, mely sok beszélgetéssel és jó hangulatban telt. A harmadik napon a német diákokat elvittük a Parlamentbe, délután pedig elkezdtük a konfliktuskezelést.
A konfliktuskezelő, aki a mi esetünkben egy erre kiképzett diák, feladata az, hogy két személy közötti problémára, nézeteltérésre segítsen megoldást találni. Ennek a praktikáit és fontos tudnivalóit sajátítottuk el elméletben és gyakorlatban.
Csütörtökön egész nap konfliktuskezelés tanultunk. A péntek sajnos már az utolsó közös napunk volt, de kihasználtuk ezt az időt is. Hévvel elmentünk Szentendrére, ahol utaztunk a városnéző kisvasúttal. Német vendégeinknek vettünk lángost, ami nagyon ízlett nekik. Este elvittük őket iskolánk Veni Sancte-jára a Bazilikához, utána bowlingozni mentünk. Zárásként hajókázni vittük őket a Legenda nevű hajóval.
Szeptember 2-án hajnalban kikísértük új barátainkat a repülőtérre, ahol könnyes búcsút vettünk tőlük. Gyorsan eltelt ez az élményekben gazdag hét.

 

Freye Melinda 12.A

 A 2015/16-os tanév hírei

 

 

Beszámolók cserekapcsolatainkról

Wir in Münhen!

Tavaly, második félévben nagyszerű pályázatot hirdetett meg a Patrona a 10. évfolyam számára, fél éves Münchenben tanulást a testvériskolánkban. Hárman kaptuk meg a lehetőséget (Rumpl Eszter 11.C, Fejér Kinga 11.B, Kátai Beatrix 11.B), hogy egy fél évet német családnál lakva, német iskolába járva, német környezetben élve, megismerhessük őket, beleláthassunk a mindennapjaikba, megtapasztalhassuk kultúrájuk sokszínűségét illetve felfedezhessünk a bajor fővárost, Münchent, amiért nagyon hálásak vagyunk.

Szeptember 12-én nagy kíváncsisággal utaztunk ki a vendéglátó családokhoz. Természetesen nagyon nehéz volt az elválás a családunktól, de izgatottan vártuk az első tanítási napot az „új iskolánkban”. Néhány hét elteltével sikerült megszoknunk az új helyzetet, sok élménnyel és új tudással gazdagodva.
A német családok, akik „befogadtak” minket a saját otthonukba és életükbe, nagyon kedvesek, mindig támogatnak és bíztatnak minket a könnyebb és nehezebb napokon egyaránt. Sok programot szerveznek nekünk, hogy minél hasznosabban tudjuk eltölteni az időnket, sokat kérdezősködnek, beszélgetnek velünk, érdeklődnek felőlünk.
Az osztálytársaink kedvesek, segítőkészek bár nem titok, nem a legegyszerűbb dolog beilleszkedni egy már összeszokott közösségbe, főleg egy másik országban, más nyelvet beszélve.  Nyelvi szempontból a tanítás órák a legnehezebbek, de a napok és hetek elteltével egyre jobban belejövünk, egyre többet értünk és fejlődünk.
Ha már olyan szerencsések vagyunk, hogy itt élhetünk egy kis ideig, méghozzá az őszi időszakban, amikor a világhírű Oktoberfest zajlik, egyértelmű volt, hogy kihagyhatatlan és muszáj elmennünk. A családok elvittek minket illetve hármunknak is sikerült eljutnunk, hogy láthassuk, érezhessük a bajor hangulatot, vidámságot, ami átjárja a sörfesztivált. A fesztiválra rengeteg külföldi ideutazik, több millióan részt vesznek rajta és ezekben a hetekben az utcákon, a metrón, az iskolában rengetegen hordják a bajor népviselet, ami azt mutatja, hogy büszkék saját nemzetükre, hagyományukra, amit nagyon érdekes és jó volt megtapasztalni.

Nagyon érdekes és fontos dolog ez, amiben most részünk lehet, hogy Németországban élhetünk néhány hónapig, így megismerhetünk egy másik nemzetet, szokásokat, országot, rengeteg tapasztalatot szerezhetünk, nyitottabbá és alkalmazkodóbbá válhatunk. Nagyon köszönjük ezt a lehetőséget a Patronának.

München, 2015. októbere

                                                                      Trixi, Eszter, Kinga

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


"Teoréma a könyvtárban" - Erasmus+
projekt út Norvégiába

Trondheim, október 18-24.


Kísérőtanárok: Herter Péter tanár úr, Kopácsi Viktória tanárnő
Diákok: Trembeczki Dóri és Nyírő Eszti 10/A, Csicsiri Domi és Szécsi Kata 11/A, Tóth Viki 12/B

Mert az a föld létezik…

VIGYÁZAT! Fokozottan lelkes irat következik!

Hogyan kell felvenni a régi élet fonalát, ha a szíved mélyén kezded megérteni, hogy veszélyes dolog kilépni az ajtón s, hogy a föld, amiről álmodtál, létezik… I’m afraid, I’ve left something in Norway: my heart has been still stayed there!!!

 Óóóóh, vissza kell mennem!!! Melyiket írjam? Hogy ez életem egyik legszebb élménye, vagy, hogy ez szebb volt, mint az álmaim, vagy, hogy mint tüzes nyíl járta át bensőmet, értsd: felizzított és egész életemre és bensőmre alapvetően meghatározó hatást gyakorolt, vagy, hogy már a hét második napján I’m totally kifogyted the expressions of “csodálatos”, vagy, hogy EGY FALAT HALAT NEM ETTEM!! :):)

Mert bármelyiket is választom ezek közül, igaz. Tehát mindössze csak azt kell mérlegelnem, hogy melyik adja át a legjobban, hogy ez a hely, barátom, LENYŰGÖZŐ!, a szó legteljesebb és legnemesebb értelmében!

Mindenesetre egy hétig királylánynak éreztem (éreztük) magam (magunk), a párom egy tündér volt, az édesanyja szintúgy, a málnalekvár íze elbűvölő, a norvég nyelv meglepő és megkapó, a fiúkról később,  az  asztalom pedig egy gyönyörű Singer… És most el is érkeztem következő témámhoz:

A norvégok elképesztő lakáskultúrájához (ugye így mondják azt, mikor a házba belépve az állad is leesik a csudálkozástól, annyira ízléses és szép, ami körbevesz :) A kályha? A dédnagymamáé volt, igen, így már indokolt, hogy a talpától tetejéig filigrán kovácsoltvas minták díszítik és még mindig működőképes, jegyzik meg büszkén, hát, ezt sajnos nem tapasztalhattuk meg… Ott tartózkodásunk alatt egyszer sem fűtöttek, igaz, még 5 °C-ban is láttunk egy csomó norvégot rövidujjúban rohangálni… A falakon elhelyezett családi fényképtár fotóiról gyönyörű északi arcok néznek ránk – no, de nemcsak a dédszülők fekete-fehér portréiról, hanem az utcán, az iskolában is találkozhattunk szálas normannokkal és VIKINGEKKEL!!!! (hú, ez számomra különösen meghatározó élmény – olyasmi, mint mikor a kiskunmajsai gyógyfürdő medencéjének gomolygó gőzei közt még a fokost is látni véled a bajszos, “húzott” szemű kun bácsik kezében), Selma Lagerlöf-arcú, tiszta mosolyú asszonyokkal. IDŐUTAZÁS.

Hála cserediákjaink ……. kellemesen csalódhattunk, mikor hétfőn ismertették velünk a programot: ma este “go out”, kedd este “hang out”, szerda este “go out”… Jajj, pillantottunk egymásra, ezek nem tudják, hogy mi még nem vagyunk 18 évesek?!... Aztán eljött a “rettegett” hétfői “go out” :):) Nem bírom ki nevetés nélkül, 2 órán keresztül túráztunk… :):) “Megnyugodva” szippantottunk a friss északi levegőből. :) A hegy tetejéről fenséges látvány: a kivilágított Trondheim arany fényei, a távolban felsejlő tenger képe. Aztán magas hegyek között, hol a tenger hupikék… Bocsánat, na, de ez úgy ideillett. Szóval, magas hegyek, sötét fenyők és síelők között boldogan folytattuk utunk. Síelők… A félreértés elkerülése végett, muszáj leszögeznem, hogy az ott eltöltött hét alatt csupán a vonatablakból láttunk távoli hegyek ormán havat, de a norvégok, ahogy a cserediákom mondta, függők, így ha nincs hó, kerül kerék a léc alá, s irány a hegy vagy a munkahely, kedvüket a szakadó eső sem szegi (ez egyébként igen gyakori, mármint az eső), vígan száguldoznak fel, s még feljebb. Többször megképzett előttem a “függő magyarok” vágtája, amint hátrafele nyilaznak az Andrássy úton – ha már ősi sport… 

Igazán komplexnek mondható ez a hét: száguldó vonat, rajta WIFI és konnektor :) – skandináv retro feeling egy éjszaka erejéig (oslói átutazószállás – szerintem valami ilyesmiről énekel Charlie:).  Világjárás az ERASMUS+ projektjeire jellemzően csoportmunkák a helyi iskolában. Szlovén, cseh, lengyel, spanyol, olasz, norvég csapattársainkal és projektvezető tanárainkkal feldolgozva az otthon előre elkészített anyagokat egy prezentációba sűrítettük azt. Az eleve érdekes témákat még izgalmasabbá tette az a sokféle látásmód, kultúra és szokás, melyet eltérő nemzetiségünknek köszönhetünk. A norvég iskola már magában is komplex és lélegzetelállító: a diákoknak saját laptopot biztosít az iskola (jellemzően almás), “cserébe” átlag napi három tanóra, fittnesszterem, elképesztő terek. S ne feledkezzünk meg az étkezésről: a legegészségtudatosabb magyarnak is tátva maradna a szája! Mi, patronások persze tömtük:)

Norvégia igazi tündérjárta vidék: misztikusan gomolygó ködök, szépséges szép vízesések, ragyogó kék ég, ezüstösen csillogó nyírfák, fenséges hegyormok, zordon sziklacsúcsok – már értem, honnan jött ez a “troll-dolog” :) – és óóh, a norvég ősz vad, sziporkázó színei!

Kicsit szomorkodtunk, hogy nem láttuk a sarki fényt és akkor, utolsó reggel vigasztalásul LÁNGOLT AZ ÉG!!! A helyiek csendesen megjegyezték: ez is csak afféle északi jellegzetesség, mint a sarki fény így ősszel. Fájt így is eléggé az elválás, én zokogtam.

No de mégis, a sarki fény, nem bánod? Legalább van mire fogni, hogy miért ingázok majd Norvégia és Magyarország között!!!… :)

Kedves Domi, Dóri, Anna, Eszti, Viki, ugye, van mit mesélni?! :) (Lift!! ;) Bocsánat a belsős poénért,  tessék megkérdezni őket! :)

Köszönjük Herter tanár úrnak a szervezést, rendíthetetlen nyugalmát (lift:), Viki néninek a derűs kíséretet, nyelvi segítséget, a felkészítő szaktanárok segítségét, s mindenki közreműködését, ami lehetővé tette, hogy ott lehessünk.

Őszintén hálás vagyok vendéglátó norvégjainknak ezekért a “go out”-okért, azaz a találkozások lehetőségéért, a személyességért. Azért a határtalan figyelmességért is, ami még arra is kiterjedt, hogy ilyenkor a lengyelekkel lehessünk, mert ahogy megfigyelték, velük lettünk jóban, mi magyarok (hát igen, vér vízzé nem válik :) Hogy befogadtak minket a legjobbat és a legtöbbet adva, s mindezt úgy, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna… Köszönjük! Tüsszen takk! :)

Köszönet Neked, Istenem, az őszinte csodálatért, mely teremtett világod járva és embertársainkat megismerve fakad bennünk! Köszönet ezért a hétért!

Az Úr, úgy tűnik, támogatja a “mániám” (vö.: kezdő idézet), mert az a föld, amiről álmodtam, létezik, csak sokkal szebb…

Szécsi Kata

11. A

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Egy hét belgiumi vendégeinkkel

2015.október 17-22.

 

A több mint egy évtizede működő cserekapcsolatot Renaud DeLoecker kezdte el, aki él-hal a magyar kultúráért, irodalomért, szakértője a magyar zenének és persze a magyar konyhának. 6 éve csatlakozott hozzá Karin Horváth, aki azóta kíséri a belga diákokat hozzánk Budapestre, illetve segít Renaud-nak a kinti program összeállításában. Mint a nevéből is kiderül Karin magyar édesapja  1956-ban került ki Belgiumba.

Az idén 15 lelkes belga leány és egy bátor belga fiú töltötte velünk ezt az esős hetet. A Patronából  10-es, 11-es és végzős diákok látták vendégül a partnereiket. Csaba Eszter 11.A osztályos tanuló családjától kaptunk meghívást, és érkezésük napján az egész csoportot vendégül látták Úriban, ahol a finom magyaros ebéd után Eszti nagymamájának tájházát is megnézhettünk, lehetőséget kapva arra, hogy a cserediákok bepillantást nyerjenek a magyar hagyományokba, népviseletbe.

A héten számos érdekes programon vett részt a diákság és az őket kísérő pedagógusok. Voltunk Parlamenti vezetésen, a Néprajzi Múzeum World Press Sajtófotó kiállításán, a Budai Várban található Sziklakórházban. A Csodák Palotájában angol nyelvű látványos kísérletben vehettünk részt.

Bár az időjárás nem kímélt bennünket, de a szakadó eső ellenére remekül szórakoztunk a Holnemvolt parkban és persze a gödöllői Királyi Kastély sem maradhatott ki a programból. Városnéző buszunkkal körbevezettük vendégeinket a város legszebb részein.

Útjukat egy esti dunai, közel másfél órás hajókirándulással igyekeztünk még emlékezetesebbé tenni.

S bár a franciák Á bientôt köszönéssel válnak el egymástól, remélve a mielőbbi viszontlátást, mi ezt „belgául” tesszük, bízva abban, hogy 2017 márciusában újra élvezhetjük az Institut Sainte-Marie iskola diákjainak és tanárainak vendégszeretetét Huy ban.

 Á tantôt

 


Ismét nyelvvizsga-előkészítőt szervezünk, egyelőre angol nyelvből

 
Nyelv: Angol
Nyelvvizsga típusa: EUROEXAM , szóbeli és írásbeli
Nyelvvizsga szintje: B2
Előkészítő ideje: Október 12.   16.00-17.30
                           Október 14.   16.00-17.30
                           Október 19.   16.00-17.30
                           Október 21.   16.00-17.30
                           November 2.  16.00-17.30
                           November 4.  16.00-17.30
                           November 9.  16.00-17.30
                           November 11.16.00-17.30
 
Fontos! Aki elkezdi az előkészítőt, annak be is kell fejeznie.
 
A nyelvvizsgáról részletes leírást a www.euroexam.org honlapon találhatnak!

 


A 2014/15-ös tanév hírei

 

A Nyelvi Munkaközösség 2014. november 18-án nyelvi napot szervezett.

Meghívott vendégeink, előadóink Fischer Andrea (KRE Tanárképző Intézet) és Enyedi Ágnes (ELTE Angol Intézet, Nyelvpedagógiai Tanszék) voltak.

 Programunk:

  • ’Mit hozok, mit viszek?’ Bevezető gondolatok a szakmai fejlődésről,  önálló tanulásról (Fischer Andrea, KRE Tanárképző Intézet)
  • ’Találkozások a nyelvórán’ – előadás (Enyedi Ági, ELTE Angol Intézet, Nyelvpedagógiai Tanszék)
  • Motiváló(bb) szókincstanítás és tanulás – workshop
  • Merre tovább? Összefoglalás és előre tekintés 

 


Latin projekt a Patronában

Ugyanaz a szoba. Ugyanaz az ágy. Ugyanaz az ébresztő. Pislogás. Megint kedd. Hajnali öt óra. Ásítás. Nem kellett volna végignézni a Sherlockot… Hideg talpak. Újabb latin óra a tizedikesekkel. Vánszorgás. Hogy ez a Vergilius és Sherlock hogy hasonlítanak egymásra… Éles fény. Ezzel lehetne kezdeni valamit. Hunyorgás. Be kellene vinni az órára. Csíkszem a tükörben. Vergilius: Aeneis. Hidegvíz. 2014 a nő éve. Törölközés. Dido! Nyújtózás. Nyomozni kellene. Fésülködés. Dido halálát ki lehetne nyomozni… Öltözés. Talán fel is lehetne venni, mint egy filmet. Pakolás. Ez az, kell egy film. Majszolás. Patrona Filmstúdió. Ivás. Akkor kell még filmplakát is. De mi legyen a témája? Dido az Alvilágban? Indulás. Zenehallgatás. Dido: White Flag. Húúú, de régen hallottam. A két Dido egymás mellett, vagy inkább egymás ellen? Biztos van valami közös bennük. Talán a bátyjuk… Metropol. Képregény. Ez az, kellene valami képregény is, mondjuk Dido és Aeneas szerelméről! Olvasás. De mit tudnak róluk? Kell egy kvíz is, hogy tisztában legyenek az alapokkal, végülis mégiscsak érettségire készülünk. Lépcsőzés. Ugyanaz az iskola. Ugyanaz a terem. Ugyanazok az arcok. És mégis valami más. 
Nyelvizsga előkészítő foglalkozások

Az Euroexamen Nyelvvizsga Központ munkatársa ősszel 3 alkalommal ingyenesen felkészítő foglakozásokat tart iskolánkban.

Időpontok, témák:

Szeptember 30. 15.00-16.00

„Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készülő diákoknak”
(Angol és német nyelv)
Az évek során folyamatosan frissített foglalkozáson a diákok az egynyelvű Euroexam vizsgák 4 vizsgarészével kapcsolatban kapnak konkrét felkészülési tippeket, ötleteket, illetve példákat, elsősorban online formában elérhető felkészülési anyagokról. A nyelvi minták a megrendelők igényei szerint lehetnek angol és/vagy német nyelvűek.

Október 7. 15.00-16.00

„Írni jó! – Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek” (Angol)
A foglalkozás segít a diákoknak, hogy gondolkodva közelítsenek az írásos szövegalkotáshoz. Több szövegtípus feldolgozásán keresztül együtt vonjuk le a fontos következtetéseket. A gondolkodtató és játékos gyakorlatok (pl. bocsánatkérő levél írása tanárnak) tudatosítják, hogy az írásnál milyen szerepe van a tervezésnek, az átgondolásnak, a szelektálásnak.

Október 14. 15.00-16.00

„Dumáljuk meg! − Tippek, anyagok a Beszédkészség vizsgára, éles próbavizsgával” (Angol)
A kizárólag a Beszédkészség vizsgarészre felkészítő foglalkozás egyben támogatja a kollégák felkészítő munkáját is. A tanulási és vizsgatippek közös átgondolása után, a meghívó iskola 2 önként vállalkozó diákja kipróbálja magát egy „igazi” Beszédkészség próbavizsgában (B2-es vagy C1-es szinten), és ennek tapasztalatait a próbavizsga végén meg is beszéljük.


KÉRJÜK, MINÉL TÖBBEN GYERTEK EL A FOGLALKOZÁSOKRA!!!!
Németből és a többi nyelvből is szervezünk ilyen foglalkozásokat, ezek időpontját is jelezzük majd.
Szervezünk próbavizsgákat is az ősz folyamán, ezekre is várunk benneteket!

 

Jelentkezés: Gazdag M. Gemma nővérnél és a nyelvtanároknál


 Idegen nyelvi eredmények, sikeres nyelvvizsgák és érettségik

a 2013/14-es tanévben

 

Német nyelv:

Közép szintű érettségi 90% felett:

Kozma Erzsébet              11. B

Fejér Anna.                    11. B

Skordai Borbála              11. B

Vörös Virág                    11. B

Köhler Evelin                  11. B

 

Közép fokú „C”típusú nyelvvizsga:

Kozma Erzsébet             11. B

Fejér Anna.                    11. B

Skordai Borbála              11. B

Vörös Virág                    11. B

Köhler Evelin                  11. B

Bóni Fruzsina                 11.B

 

Angol nyelv:

Emelt szintű érettségi és egyben nyelvvizsga:

Finta Mária                     12. A

Geszler Villő                   12. A

Szentgyörgyi Blanka       12.A

Tomasics Eszter             12. A

Ujvári Teodóra               12. A

Welker Kata                    12. B

 

Közép szintű érettségi 90% felett:

Fekete Fanni                   10. A

Kovács Virág                   12. B

Marosán Borbála              12. A

Nagy Luca                       11. A

 

Francia nyelv:

Közép szintű érettségi 90% felett:

Pázmándy Eszter               11.B

Slelecz Barbara                 11.B

Soóky Gréta                      11.B

Zarka Rozina                      11.B

 

 

Spanyol nyelv:

Emelt szintű érettségi és egyben nyelvvizsga:

Dimotrova Veronika                   12. B

Máté Kitt                                   12. B

Petrovics Réka                           12. B

 

Olasz nyelv:

Közép fokú „C”típusú nyelvvizsga:

Boros Judit                     11.A

 

Latin nyelv:

Közép szintű érettségi 90% felett:

Nagy Luca                       11. A  (100%)

Sebők Rebeka                 11 .A

Simon Dorottya               11. A  (100%)

Vörös Virág                    11. B  (100%)

 

Emelt szintű érettségi és egyben nyelvvizsga:

Finta Mária                     12. A

Horváth Cecília                12. A

Ignácz Anna                    12. A

Lázár Dóra                      12. B

Rakonczay Rita               12. B (92%)

Sümeghy Zita                 12. A

 

E-napló Adomány - Alapítvány Levelezés PHÉrték
június 08. hétfő
Nyelvi tábor a Patronában - Gimnazistáknak
június 11. csütörtök
08:00 Ginm. - Középszintű szóbeli érettségi
08:30 Pedagógusok és technikai munkatársak öszöntése
június 12. péntek
08:00 Ginm. - Középszintű szóbeli érettségi
június 15. hétfő
Napközis tábor a Patronában
07:30 Utolsó tanítási nap
08:00 Ginm. - Középszintű szóbeli érettségi
június 16. kedd
Gyermekkari kórustábor a Patronában
június 22. hétfő
Napközis tábor a Patronában
Éves program »

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó