2021/2022

Iskolanyitogató az általános iskola leendő elsősei számára

Az első találkozást követően ismételten szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő családokat a 2021-2022-es tanév második Iskolanyitogató rendezvényén, 2021. november 30-án, 16:30-kor.
Kérjük, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel a felnőttek érkezzenek iskolánkba maszkban, és belépéskor a portán mutassák fel védettségi igazolványaikat.

2021/2022

Dobogós hely a fővárosi szépolvasási versenyen

A Montágh Imre emlékére minden évben megrendezett „Mondd ki szépen!” fővárosi szépolvasási versenyen Pamula Nelli 4.b osztályos tanulónk a kerületi első helyezése után harmadik lett a fővárosi fordulóban.

Felkészítő tanára: Szécsi Péterné

2021/2022

Gimnazista lányaink az Országos Fizikatúrán

Az őszi szünet előtti hétvégén 12 lelkes diák Sopronba utazott az Országos Fizikatúra versenyre. A diákok 12 km-es túrán vettek részt, ahol öt állomáshelyen természettudományos feladatokat oldottak meg.

2021/2022

Első hely és országos döntős csapat a Bolyai Matematika Csapatversenyen

A Bolyai Matematika Csapatverseny regionális fordulóján jelentős pontelőnnyel első helyezett lett az 5.a osztályos „Zongoristák+1” csapata. Győzelmükkel a 2019-ben megkezdett sikersorozatban immár harmadik évben hagyják maguk mögött a teljes mezőnyt. A kimagasló eredménnyel a teljes dél-pesti régiót képviselik az országos döntőben.

A versenyen általános iskolánk 3-4-5-6. osztályos csapatai vettek részt, a további szép eredmények alább olvashatók.

A kimagasló eredménynek mögött mindig nagyon komoly szaktanári felkészítés áll. A Bolyai Matematika Csapatverseny dél-pesti körzeti fordulójának tanári fődíját kollégánk, Alföldi Ildikó tanárnő kapta meg.

Szívből gratulálunk a résztvevő diákoknak és felkészítő tanáraiknak!

2021/2022

Emlékezés a hősökre az általános iskolában

Általános iskolánk Általános iskolánk diákjai és pedagógusai ünnepi megemlékezéssel, gyertyagyújtással, koszorúzással rótták le tiszteletüket az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Felső tagozatosaink interaktív akadályverseny keretében dolgozták fel a forradalom eseményeit.

2021/2022

Emlékezés a hősökre a gimnáziumban

Gimnáziumunk 7-8-9. évfolyama villamos különjárattal látogatta meg az Új Köztemető 301-es parcelláját. Felsőbb éves gimnazistáink peddig a Fiumei úti Sírkertben helyezték el az emlékezés koszorúit. 

Diákjaink történelemtanáraik által összeállított feladatlap segítségével, önállóan, illetve kis csoportokben ismerkedtek '56 hőseivel.

2021/2022

Általános iskolába hívogató

Szeretettel ajánljuk a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont általános iskoláját azoknak a családoknak, akik fontosnak tartják az együttműködést gyermekük iskolájával, elfogadják intézményünk és a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek rendje által közvetített értékeket.

Összes hírünk

Főigazgatói köszöntő

A katolikus iskola egyrészről polgári intézmény, másrészről keresztény közösség, melynek nevelési céljai Krisztus és az ő Evangéliumában gyökereznek. Tanáraink személyközpontú módszerekkel, odafigyeléssel, türelemmel és végtelen szeretettel végzik szolgálatukat azért, hogy a világ is odafigyelőbb, türelmesebb és szeretetteljesebb legyen.

Patrona, a teljes ember iskolája

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Magyarországon Boldog Gerhardinger Terézia örökségét továbbvivő, missziós, az oktatásügy teljes palettáját átfogó, tehetségfejlesztő iskola.

"Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket - mint Isten teremtményeit és képmásait - teljes kibontkozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” 

Nemzetköziség

Meggyőződésünk, hogy a 21. században a gyermekeinkre kiemelt szerep vár az emberi kommunikáció legkülönfélébb színterein és szintjein, s tanítványainkban ezt a párbeszédeket előmozdítani képes karizmát kívánjuk mindenekfelett kibontakoztatni. 

Célunk, hogy diákjaink magas szinten tudják segíteni egymás megértésének folyamatait életükben, hivatásukban hazai, sőt a nemzetközi színtéren is. Bízunk benne, hogy  nemzetek fölötti Egyházunk tagjaként, e határokon átívelő Rend iskolájának tanulójaként, a kiemelt prioritású nyelvi képzés részeként és a tudatosan egységbe szervezett nemzetközi programsorozatok élvezőjeként és formálójaként tanulóink kiválóan eleget tudnak majd tenni felnőtt életük során a kommunikáció terén különösen nagy felelősséget rovó kihívásnak.

 

Emelt szintű nyelvi képzés, nemzetközi kapcsolatok

Az általános iskolában 3. osztálytól tanítunk idegen nyelvet, angol és német nyelvből lehet választani. A kezdeti 2 óra számát a továbbiakban növeljük háromra. A gimnáziumban az első idegen nyelvek szintén az angol és a német, a második idegen nyelvek választhatók: angol, német, francia, olasz, spanyol, harmadik idegen nyelvként a latin választható tanórai és/vagy szakköri formában.

A gimnázium 7-12. évfolyamán 5 órás, intenzív nyelvi képzést valósítunk meg. A 9. évfolyamon belép a második idegen nyelv heti 4 órával, de az első nyelveket 5 órában tanítjuk tovább. Így a diákok intenzív, magas óraszámban, heti 9 órában tanulnak nyelveket. Még a 11. évfolyamon is 5-4 órában tanítjuk mindkét idegen nyelvet, majd a 12. évfolyamon az első nyelvet 3 órában, a második nyelvet pedig 5 órában tanulják a diákok. 

Közösségi iskola

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont nevelőtestülete egy modern, a nemzeti hagyományokra építő, európai iskolaképet tűzött ki célul.  A nevelés alapvető színtere a család és a közösség. Az iskolánk által képviselt szellemiség tanulóinkon, azok családjain keresztül tudja a krisztusi értékrendet felmutatni a világ felé. Gyermekképünk alapján olyan fiatalokat kívánunk nevelni, akik érzelmileg gazdagok, boldogok, saját egészségüket értéknek tekintők, a teremtett világhoz, környezetükhöz kötődők, abban jól tájékozódók, szépre, jóra, igazra fogékonyak. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően önállók. Nyitottak, érdeklődők, együttműködők, mások iránt toleránsak elfogadók, kreatívak. A jelen és a jövő munkaerőpiacán az együttműködés képessége, a közösségek működésének ismerete talán fontosabb a tantárgyi tudásnál is.