2020/2021

Nagyok alkotótábora Bánkon

 

Szeretettel hívjuk a 6-12. évfolyamos patronás lányokat 2021. július 12-16. között a festői szépségű bánkra a nagyok alkotótáborába alkotni, pihenni kikapcsolódni.

Programok:

2020/2021

Tanszerlisták

Ide kattintva megtalálják az 1.b, 1.c osztályok illetve az 5-8. évfolyam tanszerlistáit.

2020/2021

Harmadik helyezés az Ökumenikus Diákfilmszemlén

Idén a járványhelyzet miatt május 29-én online tartották a 9. ökumenikus diákfilmszemle döntőjét. A szabadon választott filmek kategóriájában a 3. helyezést Dérczy Abigél 12.A osztályos tanulónk nyerte.

2020/2021

Mozgásban a Patrona, Zebegény

Az általános iskola intézményegysége a már megismert nyertes pályázatának köszönhetően ismét jó hangulatú tanulásban, hazánk kincseinek és nevezetességeinek mélyebb megismerésében, néphagyományunk és magyarságtudatunk megerősítésében részesülhettek.

2020/2021

Mozgásban a Patrona, Balatonfüred

A Széchenyi emlékév keretében – a balatoni gőzhajózás megteremtésének emlékére, valamint ökoiskolai szerepvállalásunkat erősítve – 2021. május 26-án tematikus napot szerveztünk a 7.c osztályos diákjaink számára az leső gőzhajó vízre helyezésének helyszínére, Balatonfüredre.

2020/2021

Mozgásban a Patrona, szentendrei Skanzen

A Báthory emlékév keretében – a határon túli és határon belüli hagyományainkat, valamint magyarságtudatunkat erősítve – 2021. május 25-én tematikus napot szerveztünk a 3. és az 5. évfolyamos diákjaink számára a szentendrei Skanzenbe.

2020/2021

Mozgásban a Patrona, Poroszló

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont általános iskolai intézményegysége – a Mi Patronánk Iskolai Alapítványon keresztül – sikeres pályázati elbírálásban részesült a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (6065 Lakitelek, felsőalpár sor 3.) által. A nyertes pályázatnak köszönhetően – a Báthory és a Széchenyi emlékév keretében – a diákok jó hangulatú tanulásban, hazánk kincseinek és nevezetességeinek mélyebb megismerésében, néphagyományunk és magyarságtudatunk megerősítésében részesülnek.

A Széchenyi emlékév keretében – a Tisza-vidék árvízmentesítés emlékére, valamint ökoiskolai szerepvállalásunkat erősítve – 2021. május 20-án (csütörtök) tematikus napot szerveztünk a 4. és az 5. évfolyamos diákjaink számára a Tisza-tavi Ökocentrumba.

2020/2021

Általános iskolai néptánc gála, avagy hagyományőrzés a Patronában

Ma, amikor a járványhelyzet miatt egy olyan átmeneti kényszerhelyzetet éltünk meg ismételten a tanév során azzal, hogy a tanulás színterét az iskolákból a pedagógusok és a diákok otthonába kellett áthelyezni, különösen is szükség van az iskola hagyományait megerősítő alkalmakra. Ezek segítenek bennünket hozzá ahhoz, hogy a felforgatott mindennapokból lassan visszatérjünk a régi kerékvágásba.

Összes hírünk

Főigazgatói köszöntő

A katolikus iskola egyrészről polgári intézmény, másrészről keresztény közösség, melynek nevelési céljai Krisztus és az ő Evangéliumában gyökereznek. Tanáraink személyközpontú módszerekkel, odafigyeléssel, türelemmel és végtelen szeretettel végzik szolgálatukat azért, hogy a világ is odafigyelőbb, türelmesebb és szeretetteljesebb legyen.

Patrona, a teljes ember iskolája

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Magyarországon Boldog Gerhardinger Terézia örökségét továbbvivő, missziós, az oktatásügy teljes palettáját átfogó, tehetségfejlesztő iskola.

"Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket - mint Isten teremtményeit és képmásait - teljes kibontkozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” 

Nemzetköziség

Meggyőződésünk, hogy a 21. században a gyermekeinkre kiemelt szerep vár az emberi kommunikáció legkülönfélébb színterein és szintjein, s tanítványainkban ezt a párbeszédeket előmozdítani képes karizmát kívánjuk mindenekfelett kibontakoztatni. 

Célunk, hogy diákjaink magas szinten tudják segíteni egymás megértésének folyamatait életükben, hivatásukban hazai, sőt a nemzetközi színtéren is. Bízunk benne, hogy  nemzetek fölötti Egyházunk tagjaként, e határokon átívelő Rend iskolájának tanulójaként, a kiemelt prioritású nyelvi képzés részeként és a tudatosan egységbe szervezett nemzetközi programsorozatok élvezőjeként és formálójaként tanulóink kiválóan eleget tudnak majd tenni felnőtt életük során a kommunikáció terén különösen nagy felelősséget rovó kihívásnak.

 

Emelt szintű nyelvi képzés, nemzetközi kapcsolatok

Az általános iskolában 3. osztálytól tanítunk idegen nyelvet, angol és német nyelvből lehet választani. A kezdeti 2 óra számát a továbbiakban növeljük háromra. A gimnáziumban az első idegen nyelvek szintén az angol és a német, a második idegen nyelvek választhatók: angol, német, francia, olasz, spanyol, harmadik idegen nyelvként a latin választható tanórai és/vagy szakköri formában.

A gimnázium 7-12. évfolyamán 5 órás, intenzív nyelvi képzést valósítunk meg. A 9. évfolyamon belép a második idegen nyelv heti 4 órával, de az első nyelveket 5 órában tanítjuk tovább. Így a diákok intenzív, magas óraszámban, heti 9 órában tanulnak nyelveket. Még a 11. évfolyamon is 5-4 órában tanítjuk mindkét idegen nyelvet, majd a 12. évfolyamon az első nyelvet 3 órában, a második nyelvet pedig 5 órában tanulják a diákok. 

Közösségi iskola

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont nevelőtestülete egy modern, a nemzeti hagyományokra építő, európai iskolaképet tűzött ki célul.  A nevelés alapvető színtere a család és a közösség. Az iskolánk által képviselt szellemiség tanulóinkon, azok családjain keresztül tudja a krisztusi értékrendet felmutatni a világ felé. Gyermekképünk alapján olyan fiatalokat kívánunk nevelni, akik érzelmileg gazdagok, boldogok, saját egészségüket értéknek tekintők, a teremtett világhoz, környezetükhöz kötődők, abban jól tájékozódók, szépre, jóra, igazra fogékonyak. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően önállók. Nyitottak, érdeklődők, együttműködők, mások iránt toleránsak elfogadók, kreatívak. A jelen és a jövő munkaerőpiacán az együttműködés képessége, a közösségek működésének ismerete talán fontosabb a tantárgyi tudásnál is.