Felvételi eljárás

Felvételi követelmények

Zenei előképzőbe az általános iskola első és második osztályos tanulót várjuk.
Felvételijük rövid játékos foglalkozáson történik.

Felvételi hangszeres főtárgyra:

  • egy magyar népdal, vagy gyermekdal eléneklése
  • ritmustapsolási gyakorlat
  • dallam visszaéneklési gyakorlat

Hangszeres főtárgyra jelentkezhetnek más zeneiskolából érkezők is. Az ő számukra hangszeres felvételit szervezünk. 

Az év végi vizsga műsora:

  • skála
  • etűd(ök)
  • előadási darab(ok)

Felvételi adatlap leadási határideje: 2021. április 16.

 
A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban

Leendő 1. osztályosok számára (szolfézs előképző I.-re)
2021. április 23-án 14:00-16:30-ig játékos készségfelmérés. Egy-egy csoporttal való foglalkozás időtartalma 20-30 perc

Általános iskolások számára hangszeres felvételi
2021. május 21 én 13:00 órától a hangszeres termekben.

Gimnazisták számára hangszeres felvételi:
2021.május 21-én 15:00 órától a hangszeres termekben.

    
A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnáziumba járó növendékek számára:
Hangszeres – és szolfézs felvételi 2021.május 14-én 14:00-16:30 
Helyszín: Ward 205-ös terem

A Budapesti Piarista Gimnáziumba járó növendékek számára:
2021.május 14-én 15:00 órakor
Helyszín: Piarista Gimnázium

Beiratkozás, térítési díjak befizetése

A beiratkozás és a befizetés online, illetve átutalással történik.

Beiratkozási határidő A 2021-2022-es tanévre: 2021. június 11. péntek

A következő évi névsorban való beíráshoz, az alábbi dokumentumok pontos, és olvasható kitöltésére, illetve beküldésére van szükségünk: 

Beiratkozási lapot kérjük kitörtlve, aláírva a benyus.bernadett@patrona.hu címre elküldeni. Az eredeti példányt az iskola portájára is le lehet adni.

Bizonyítvány (zeneiskolai)   

A térítési díjat az alábbiak szerint kérjük befizetni:

Számlaszám: 11784009-20005021
Kedvezményezett neve: Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont (AMI)
Közlemény: xy (növendék neve) zeneiskolai befizetés 20…-20…/ ….félév
térítési díj:...Ft + eszközhasználati díj:... Ft

A befizetésről szóló visszaigazolást a benyus.bernadett@patrona.hu címre kérjük visszaküldeni.

Térítési díj összege (ha a növendék nem jár másik AMI-ba)

Szolfézs előképzősök: 5500 Ft / félév
Hangszereseknek (az összeg tartalmazza a szolfézs díjat is):

18 éves korig: 9 000 Ft / félév
18-22 éves korban: 15 000 Ft / félév
22 év felett: 30 000 Ft / félév

Akik másik alapfokú művészeti iskolába is járnak: 30 000 Ft / félév  
Második hangszer: + 30 000 Ft / félév

Eszközhasználati díj: 
zongoristáknak, orgonistáknak, hárfásoknak, dobosoknak: 4 000 Ft / félév
többi hangszer kölcsönzés esetén: 6 000 Ft / félév