2022/2023

Nyílt nap az új, négyosztályos, angol profilú Morus Tamás osztályba jelentkezőknek

 

Gimnáziumunk új, négyosztályos, angol nyelv és kultúra profilú képzést is indít szeptembertől. Tekintettel a nagy érdeklődésre, nyílt napot hirdetünk 2023. február 15-ére, szerdára azoknak, akik a korábbi alkalomra nem tudtak eljönni. Várjuk az érdeklődő nyolcadikos lányokat, és tájékoztatást tartunk a szülőknek is.

A Morus Tamás osztályba jelentkezők az általános gimnáziumi képzésen túl kiemelten erős és speciális idegen nyelvi képzésben részesülnek, amelynek sajátos többletei a következők:

2022/2023

jön,Jön,JÖN! - Hamarosan itt a felvételi a GIMNÁZIUMBA

 

Szeretettel várunk minden érdeklődő hatodikos és nyolcadikos lányt, aki patronás szeretne lenni, modern, tehetségfejlesztő, közösségi iskolában akar tanulni, támogató, nyugodt közegben.
A középiskolai jelentkezési határidő: február 22. 

Minden, amit a négy- és hatosztályos felvételiről tudni kell, megtalálható ezen a linken

 

Jelentkezési lapunkat innen is letölthetik.

 

2022/2023

Balatoni biciklis táborok

A korábbi évek keresettsége miatt, idén nyáron három biciklis táborba is várjuk a gyerekeket!

2022/2023

A Himnusz születésének 200. évfordulója és hungarikumok a magyar kultúra napján

Hagyományainkat követve, a magyar kultúra napján olyan átfogó programsorozat került megszervezésre az általános iskolai diákjaink számára, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyarság kulturális értékeinek mélyítése volt.

Előzetesen ennek keretében – az elmúlt napokban – 4.a osztályos diákjaink József Attila Emlékhelyén, 4.b osztályosaink pedig a Petőfi emlékév alkalmából, a Petőfi Irodalmi Múzeumban tettek látogatást.

2022/2023

Osztálymise Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító ünnepén

Január 24-én az 5.a osztálymiséjének keretében a vigasztalás mesterére, Szalézi Szent Ferenc püspökre emlékeztünk, aki minden emberrel jóságosan bánt. Jellemző mondata volt: „Egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.”

Ferenc püspököt 1661. december 8-án boldoggá, 1665. április 19-én szentté avatták.  Bosco Szent János az általa alapított rendet róla nevezte el.

Szalézi Szent Ferenc jelmondata: „Lelkeket adj, Uram, a többit vedd el!”

2022/2023

Diákjaink a budapesti American Corner programjain

9. és 11. évfolyamos angolosainknak lehetőségük van nyílt privát, interaktív előadásokon részt venni az American Corner oktatási és kulturális központban, ami helyileg a Corvinus Egyetem épületében található. Decemberben már hallgattak egy előadást a médiatudatosságról, január-februárban további alkalmakon vehetnek részt.

2022/2023

Látogatás a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából január 17-én komplex múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a 4.b osztályos tanulóink a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 

2022/2023

Portugál erasmusos utunk beszámolója

2023.01.06-01.13-ig iskolánk tanulói portugáliai cserediákprogramon vettek részt. A portugál diákokat tanulóink 2022 októberében látták vendégük. A diákcsere nyelve angol volt.

A látogatás alatt diákjaink bekapcsolódtak a Colégio Paulo VI, gondomari iskola életébe. Aktívan részt vettek a tanórákon, megismerkedtek az ottani oktatás sajátosságaival, intenzíven használták az idegen nyelvet és betekinthettek a kritikus gondolkodás és a vita módszertanába.

Emellett persze városnézés és a helyi látnivalók, múzeumok megtekintése is gazdagította a programot.

Néhány diákunk így emlékszik vissza az útra:

2022/2023

Siker a biológia OKTV-n

Juhász Manuéla 12.B osztályos tanulónk bejutott a biológia OKTV második fordulójába. Szívből gratulálunk neki, kitartást és lelkesedést kívánunk a továbbiakhoz Mannunak és felkészítő tanárának, Szaniszla nővérnek!

 

2022/2023

Látogatás a József Attila Emlékhelyen

A magyar kultúra napjához is kapcsolódva – alternatív irodalomóra keretében – január 13-án múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a 4.a osztályos diákjaink József Attila Emlékhelyén, a Gát utca 3. számú bérházban, amelyet Kaim István építtett 1891-ben.

Összes hírünk

Főigazgatói köszöntő

A katolikus iskola egyrészről polgári intézmény, másrészről keresztény közösség, melynek nevelési céljai Krisztus és az ő Evangéliumában gyökereznek. Tanáraink személyközpontú módszerekkel, odafigyeléssel, türelemmel és végtelen szeretettel végzik szolgálatukat azért, hogy a világ is odafigyelőbb, türelmesebb és szeretetteljesebb legyen.

Patrona, a teljes ember iskolája

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Magyarországon Boldog Gerhardinger Terézia örökségét továbbvivő, missziós, az oktatásügy teljes palettáját átfogó, tehetségfejlesztő iskola.

"Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket - mint Isten teremtményeit és képmásait - teljes kibontkozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” 

Nemzetköziség

Meggyőződésünk, hogy a 21. században a gyermekeinkre kiemelt szerep vár az emberi kommunikáció legkülönfélébb színterein és szintjein, s tanítványainkban ezt a párbeszédeket előmozdítani képes karizmát kívánjuk mindenekfelett kibontakoztatni. 

Célunk, hogy diákjaink magas szinten tudják segíteni egymás megértésének folyamatait életükben, hivatásukban hazai, sőt a nemzetközi színtéren is. Bízunk benne, hogy  nemzetek fölötti Egyházunk tagjaként, e határokon átívelő Rend iskolájának tanulójaként, a kiemelt prioritású nyelvi képzés részeként és a tudatosan egységbe szervezett nemzetközi programsorozatok élvezőjeként és formálójaként tanulóink kiválóan eleget tudnak majd tenni felnőtt életük során a kommunikáció terén különösen nagy felelősséget rovó kihívásnak.

 

Emelt szintű nyelvi képzés, nemzetközi kapcsolatok

Az általános iskolában 3. osztálytól tanítunk idegen nyelvet, angol és német nyelvből lehet választani. A kezdeti 2 óra számát a továbbiakban növeljük háromra. A gimnáziumban az első idegen nyelvek szintén az angol és a német, a második idegen nyelvek választhatók: angol, német, francia, olasz, spanyol, harmadik idegen nyelvként a latin választható tanórai és/vagy szakköri formában.

A gimnázium 7-12. évfolyamán 5 órás, intenzív nyelvi képzést valósítunk meg. A 9. évfolyamon belép a második idegen nyelv heti 4 órával, de az első nyelveket 5 órában tanítjuk tovább. Így a diákok intenzív, magas óraszámban, heti 9 órában tanulnak nyelveket. Még a 11. évfolyamon is 5-4 órában tanítjuk mindkét idegen nyelvet, majd a 12. évfolyamon az első nyelvet 3 órában, a második nyelvet pedig 5 órában tanulják a diákok. 

Közösségi iskola

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont nevelőtestülete egy modern, a nemzeti hagyományokra építő, európai iskolaképet tűzött ki célul.  A nevelés alapvető színtere a család és a közösség. Az iskolánk által képviselt szellemiség tanulóinkon, azok családjain keresztül tudja a krisztusi értékrendet felmutatni a világ felé. Gyermekképünk alapján olyan fiatalokat kívánunk nevelni, akik érzelmileg gazdagok, boldogok, saját egészségüket értéknek tekintők, a teremtett világhoz, környezetükhöz kötődők, abban jól tájékozódók, szépre, jóra, igazra fogékonyak. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően önállók. Nyitottak, érdeklődők, együttműködők, mások iránt toleránsak elfogadók, kreatívak. A jelen és a jövő munkaerőpiacán az együttműködés képessége, a közösségek működésének ismerete talán fontosabb a tantárgyi tudásnál is.