Főigazgatói köszöntő

A katolikus iskola egyrészről polgári intézmény, másrészről keresztény közösség, melynek nevelési céljai Krisztus és az ő Evangéliumában gyökereznek. Tanáraink személyközpontú módszerekkel, odafigyeléssel, türelemmel és végtelen szeretettel végzik szolgálatukat azért, hogy a világ is odafigyelőbb, türelmesebb és szeretetteljesebb legyen.

Nemcsak a múltból örökölt hagyományként, hanem a jövőben is tudatosan fenntartandó profilként tekintünk arra, hogy bár az Iskolaközpont általános iskolai része koedukált, a gimnáziumot a jövőben is leányiskolának tartsuk meg. Tudatos célkitűzés és átgondolt stratégia mentén vallott és őrzött érték ez számunkra, mert meggyőződésünk, hogy a nőknek kiemelt hivatásuk van az ember-ember közti kommunikációban, s erre a feladatra kívánjuk felkészíteni tanulóinkat.

A jó lánygimnáziumok Európában mindenütt nagyon jól működő, szabályozott közösségek. Egy jó katolikus lánygimnázium akkor erős, ha van jó diákönkormányzata, tudják képviselni az érdekeiket, hogy aztán később majd egy civil szervezetben, egy munkahelyen már ismerjék ennek a technikáját. Tudatos döntés a részünkről, hogy itt értelmiségi nőket képzünk, vezető értelmiségi nőket is. És nemcsak a hagyományosan női hivatásnak tartott segítő szakmákba, hanem természettudományos, jogi, bölcsész, államigazgatási pályákra is. Az itt elsajátított kompetenciák segítségével a lányok a saját szakmájukban kovászai lehetnek fontos közösségeknek, magabiztosságra tesznek szert a konfliktushelyzetek kezelésében.