2022/2023

Adventi koncert

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját 2022. december 08-án, csütörtökön 16:30 órakor a Patrona zeneiskolájának  Adventi hangversenyére. Közreműködnek a zeneiskola művésztanárai, bemutatkoznak legtehetségesebb növendékeink.

Helyszín: a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont nagy díszterme  

2022/2023

Terézia Anya ünnepe a hivatás ünnepe a gimnáziumban

A Patrona gimnáziuma minden évben november 17-én ünnepli a rendalapító, Boldog M. Terézia Gerhardinger boldoggá avatásának évfordulóját. Idán, a 37. évfordulón ünnepnapunk témája a HIVATÁS volt. Az ünnepi szentmise homíliája (Molnár Lehel, SP), M. Klarissza nővér napindítója, 15 éves diákjaink által tartott tanórák, a kerekasztal-beszélgetések, találkozások mindegyike az emberi és szakmai hivatásunk megtalálásának útjáról, örömeiről és nehézségeiről szóltak.

2022/2023

Morus osztály előkészítő foglalkozás

Szeretettel várunk minden érdeklődő 8. osztályos lányt, aki a 2023. szeptemberében induló Morus osztályba szeretne jelentkezni, november 25-én, pénteken 15:00-17:00 óra között játékos előkészítő foglalkozásra.

2022/2023

Országos döntőben az 5. a osztály a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen

Az általános iskolai megyei/körzeti forduló 2022. november 11-én került lebonyolításra, amelyen az indulók, a dél-pesti régióba sorolt további hat kerület (!) diákjaival mérték össze tudásukat. Az általános iskolát az idei évben a legeredményesebben az 5. a osztály képviselte.

A IX, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII kerületből induló 72 csapatot maga mögé utasítva remek versenyzéssel első helyezést ért el a „VSEV” csapatunk, így a dél- pesti régió 5. évfolyamának élén került be az országos döntőbe!

1. hely
döntős

VSEV

2022/2023

Lámpás felvonulás Márton napon

A Szent Márton napi projekthét keretében – hagyományainkat folytatva – az általános iskola alsó tagozatos diákjaival is tartottunk Szent Márton napi megemlékezést november 11-én. Az alsós osztályok saját készítésű lámpásokkal, libáikkal, kardokkal és pajzsokkal tettek felvonulást.

Idén, a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-templomban elevenítettük fel a Pannóniában született szent életét, aki Szűz Mária mellett hazánk másik patrónusa. A program keretében a 2.a osztályos diákok élőképekkel elevenítették fel számunkra a katolikus egyház egyik legfontosabb szentjének kiemelt cselekedeteit. Az esemény közös imádkozással és énekléssel zárult.

2022/2023

Krisztus király ünnepén

Christus vincit,
Christus regnat,
Christus imperat.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottójának felhívására, miszerint „Alkosson minden nemzet egy közösséget”, 2022. november 18-án az általános iskola diáksága – a hagyományos reggeli ima keretében az egyházi év közelgő lezárása és Krisztus király ünnepe előtt tisztelgett. A korábbi évek hagyományait folytatva közösen magasztaltuk a világmindenség Királyát, Jézust.

2022/2023

Osztálymise Szent Márton ünnepének hetén

November 8-án osztálymiséjének keretében Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből halhattunk részletet, amelyben arra biztatja szeretett fiát: „azt hirdesd, ami az üdvös tanításnak megfelel!”

A fiatalokat arra bíztatta, mindenben fegyelmezetten és becsületesen éljenek, jó példával járjanak elöl várva reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Életünk és szívünk egyetlen királya, Jézus Krisztus! Bátran indulunk követésedre, mert egyedül te vezetsz minket a mennyei Atyához és az örök életre. Te mutatod meg számunkra az üdvösség felé vezető utat. Téged szolgálunk, amikor embertársainknak segítünk, akikben a te arcod vonásait látjuk. Mindent az örök élet reményében teszünk, mert szeretnénk az igazak közé kerülni. Segíts minket, hogy személyes életünkben megvalósuljon Isten uralma és közösségeinkben megvalósítsuk Isten országát!

2022/2023

Pályaválasztási börzén jártunk

Október 26-án az általános iskola végzős 8.c osztálya pályaválasztási börzén vett részt a Budapest Főváros IX. kerületi Ferencvárosi Önkormányzat szervezésében.

2022/2023

Befogadó szentmisénk

Befogadó szentmisénk dátuma október 8-hoz, Magyarok Nagyasszonyának, azaz Patrona Hungariae-nek ünnepéhez kötődik. Ekkor ajánlotta fel Szent István királyunk Magyarországot Szűz Máriának, ezért ünnepelünk Szent István bazilikájában, a felajánlást ábrázoló oltárkép alatt, mi, a Boldogasszony Iskolanővérek tanárai és diákjai. Ott és akkor fogadjuk be iskolánk közösségébe az újonnan érkező elsőseinket és hetedikeseinket, és minden diákunkat, akik az adott tanévben csatlakoznak iskolánkhoz. 

2022/2023

Gimnáziumi előkészítők

Gimnáziumi előkészítőt indítunk 6. osztályosoknak összesen 6 alkalommal.
A foglalkozások  a szombati napokon, 10:00 -13:45 óráig tartanak.
A foglalkozások tervezett  időpontjai:
  1. 2022.10.15.
  2. 2022.10 22.
  3. 2022.10.29.
  4.  2022.11.12.
  5.  2022.11.26.
  6.  2023. 01.13. (péntek)
Jelentkezni ezen a linken lehet, további részletekért katt a plakátra!

Összes hírünk

Főigazgatói köszöntő

A katolikus iskola egyrészről polgári intézmény, másrészről keresztény közösség, melynek nevelési céljai Krisztus és az ő Evangéliumában gyökereznek. Tanáraink személyközpontú módszerekkel, odafigyeléssel, türelemmel és végtelen szeretettel végzik szolgálatukat azért, hogy a világ is odafigyelőbb, türelmesebb és szeretetteljesebb legyen.

Patrona, a teljes ember iskolája

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Magyarországon Boldog Gerhardinger Terézia örökségét továbbvivő, missziós, az oktatásügy teljes palettáját átfogó, tehetségfejlesztő iskola.

"Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket - mint Isten teremtményeit és képmásait - teljes kibontkozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” 

Nemzetköziség

Meggyőződésünk, hogy a 21. században a gyermekeinkre kiemelt szerep vár az emberi kommunikáció legkülönfélébb színterein és szintjein, s tanítványainkban ezt a párbeszédeket előmozdítani képes karizmát kívánjuk mindenekfelett kibontakoztatni. 

Célunk, hogy diákjaink magas szinten tudják segíteni egymás megértésének folyamatait életükben, hivatásukban hazai, sőt a nemzetközi színtéren is. Bízunk benne, hogy  nemzetek fölötti Egyházunk tagjaként, e határokon átívelő Rend iskolájának tanulójaként, a kiemelt prioritású nyelvi képzés részeként és a tudatosan egységbe szervezett nemzetközi programsorozatok élvezőjeként és formálójaként tanulóink kiválóan eleget tudnak majd tenni felnőtt életük során a kommunikáció terén különösen nagy felelősséget rovó kihívásnak.

 

Emelt szintű nyelvi képzés, nemzetközi kapcsolatok

Az általános iskolában 3. osztálytól tanítunk idegen nyelvet, angol és német nyelvből lehet választani. A kezdeti 2 óra számát a továbbiakban növeljük háromra. A gimnáziumban az első idegen nyelvek szintén az angol és a német, a második idegen nyelvek választhatók: angol, német, francia, olasz, spanyol, harmadik idegen nyelvként a latin választható tanórai és/vagy szakköri formában.

A gimnázium 7-12. évfolyamán 5 órás, intenzív nyelvi képzést valósítunk meg. A 9. évfolyamon belép a második idegen nyelv heti 4 órával, de az első nyelveket 5 órában tanítjuk tovább. Így a diákok intenzív, magas óraszámban, heti 9 órában tanulnak nyelveket. Még a 11. évfolyamon is 5-4 órában tanítjuk mindkét idegen nyelvet, majd a 12. évfolyamon az első nyelvet 3 órában, a második nyelvet pedig 5 órában tanulják a diákok. 

Közösségi iskola

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont nevelőtestülete egy modern, a nemzeti hagyományokra építő, európai iskolaképet tűzött ki célul.  A nevelés alapvető színtere a család és a közösség. Az iskolánk által képviselt szellemiség tanulóinkon, azok családjain keresztül tudja a krisztusi értékrendet felmutatni a világ felé. Gyermekképünk alapján olyan fiatalokat kívánunk nevelni, akik érzelmileg gazdagok, boldogok, saját egészségüket értéknek tekintők, a teremtett világhoz, környezetükhöz kötődők, abban jól tájékozódók, szépre, jóra, igazra fogékonyak. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően önállók. Nyitottak, érdeklődők, együttműködők, mások iránt toleránsak elfogadók, kreatívak. A jelen és a jövő munkaerőpiacán az együttműködés képessége, a közösségek működésének ismerete talán fontosabb a tantárgyi tudásnál is.