2023/2024

Az általános iskola szakkörei

A gazdag szakköri kínálattal azt szeretnénk elérni, hogy minden diákunk megtalálja a számára feltöltődést nyújtó lehetőséget, valamint hogy ezeken a programokon azzal foglalkozhassanak, ami kiemelten érdekli őket. A szakkört vállaló pedagógusok elkötelezettek abban, hogy a jelentkezők ehhez minden segítséget megkapjanak.

2023/2024

A teremtés hetére készülünk

A magyarországi keresztény közösségekkel közösen a Teremtés hetét  idén szeptember 24. és október 1. között ünnepeljük. Az idei év témája: Áradjon az igazság, mint a víz!

A tizenöt éve indult kezdeményezéshez való csatlakozással a teremtett világ védelmére, valamint az egyéni felelősségvállalás fontosságára hívjuk fel évről évre tanítványaink figyelmét.

2023/2024

Továbbtanulási szülői fórum a 6. évfolyamos családok részére

Hogyan alakul a felvételi eljárás? Mekkora értéke van a felvételin elért pontoknak? Hogyan segítheti a család a továbbtanulás előtt álló diákot?

Különböző kutatások alapján a felvételi előtt álló diákokra az egyik legnagyobb hatással – a közvetlen kortárscsoportok véleménye mellett – a család van akkor, amikor kiválasztják azt a továbbtanulási irányt és intézményt, ahol a hatodik évfolyam utáni éveiket kívánják eltölteni.

A fentiekben megfogalmazott kérdések minden hatodik évfolyamos családban felmerülnek, ezért fontos volt, hogy a fórum során a szülők naprakész, hiteles információkat kapjanak a felvételi eljárásra vonatkozóan.

2023/2024

Patrona nagyik találkozója a tanév kezdetén

A Patrona nagyik a májusi máriaremetei találkozójukat követően – dr. Dellamartina Mária, Róza nővér vezetésével – szeptember 16-án a Patronában szerveztek tanév eleji találkozót.

2023/2024

Kisboldogasszony ünnepén

Domenico Ghirlandaio: Mária születése (1486–90 körül)
Domenico Ghirlandaio: Mária születése (1486–90 körül)

Szeptember 8-án – Kisboldogasszony ünnepén – az általános iskola diáksága – a hagyományos reggeli ima keretében iskolánk névadójának születése előtt tiszteleg. Kilenc hónappal a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe után, ezen a napon ünnepeljük Szűz Mária földi születésnapját, közösen magasztaljuk a boldogságos Szűzanyát.

2023/2024

Patrona újság

Megjelent általános iskolánk folyóirata, amelyet osztályaink nyomtatásban is megkaptak a tanév első napján. Ha belelapoznának, azt ide kattintva Önök is megtehetik.

2023/2024

Becsengettek!

Szeptember 1-jén, az iskolában megtartott Veni Sancte szentmisén nagy öröm volt végignézni a megtelt kápolnán és nagy dísztermen. Egy csodálatos, de kihívásokkal teli időszak kezdetén, a teljes iskolai közösség – pedagógusok, diákok, szülők, iskolavezetés – a szentmisén együtt imádkozott, és kérte a Szentlelket, hogy elegendő lelki erőt adjon az új tanévhez.

Összes hírünk

Főigazgatói köszöntő

Intézményünkben „a katolikus hit távlatai szerint” nevelünk és oktatunk, azonban a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek Rendjének hagyományaihoz híven más felekezetű diákokat is fogadunk.

Arra ösztönözzük diákjainkat, hogy bátran vállalják a keresztény mentalitás kialakítását a mindennapi életükben: a családban, az iskolában, a társas érintkezésben, a szórakozásban, majd életük további szakaszában a munka és gazdaság világában, a politikában, szabad időben, egészségben és betegségben egyaránt.

Patrona, a teljes ember iskolája

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Magyarországon Boldog Gerhardinger Terézia örökségét továbbvivő, missziós, az oktatásügy teljes palettáját átfogó, tehetségfejlesztő iskola.

"Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket - mint Isten teremtményeit és képmásait - teljes kibontkozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” 

Nemzetköziség

Meggyőződésünk, hogy a 21. században a gyermekeinkre kiemelt szerep vár az emberi kommunikáció legkülönfélébb színterein és szintjein, s tanítványainkban ezt a párbeszédeket előmozdítani képes karizmát kívánjuk mindenekfelett kibontakoztatni. 

Célunk, hogy diákjaink magas szinten tudják segíteni egymás megértésének folyamatait életükben, hivatásukban hazai, sőt a nemzetközi színtéren is. Bízunk benne, hogy  nemzetek fölötti Egyházunk tagjaként, e határokon átívelő Rend iskolájának tanulójaként, a kiemelt prioritású nyelvi képzés részeként és a tudatosan egységbe szervezett nemzetközi programsorozatok élvezőjeként és formálójaként tanulóink kiválóan eleget tudnak majd tenni felnőtt életük során a kommunikáció terén különösen nagy felelősséget rovó kihívásnak.

 

Emelt szintű nyelvi képzés, nemzetközi kapcsolatok

Az általános iskolában 3. osztálytól tanítunk idegen nyelvet, angol és német nyelvből lehet választani. A kezdeti 2 óra számát a továbbiakban növeljük háromra. A gimnáziumban az első idegen nyelvek szintén az angol és a német, a második idegen nyelvek választhatók: angol, német, francia, olasz, spanyol, harmadik idegen nyelvként a latin választható tanórai és/vagy szakköri formában.

A gimnázium 7-12. évfolyamán 5 órás, intenzív nyelvi képzést valósítunk meg. A 9. évfolyamon belép a második idegen nyelv heti 4 órával, de az első nyelveket 5 órában tanítjuk tovább. Így a diákok intenzív, magas óraszámban, heti 9 órában tanulnak nyelveket. Még a 11. évfolyamon is 5-4 órában tanítjuk mindkét idegen nyelvet, majd a 12. évfolyamon az első nyelvet 3 órában, a második nyelvet pedig 5 órában tanulják a diákok. 

Közösségi iskola

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont nevelőtestülete egy modern, a nemzeti hagyományokra építő, európai iskolaképet tűzött ki célul.  A nevelés alapvető színtere a család és a közösség. Az iskolánk által képviselt szellemiség tanulóinkon, azok családjain keresztül tudja a krisztusi értékrendet felmutatni a világ felé. Gyermekképünk alapján olyan fiatalokat kívánunk nevelni, akik érzelmileg gazdagok, boldogok, saját egészségüket értéknek tekintők, a teremtett világhoz, környezetükhöz kötődők, abban jól tájékozódók, szépre, jóra, igazra fogékonyak. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően önállók. Nyitottak, érdeklődők, együttműködők, mások iránt toleránsak elfogadók, kreatívak. A jelen és a jövő munkaerőpiacán az együttműködés képessége, a közösségek működésének ismerete talán fontosabb a tantárgyi tudásnál is.