Általános iskolás tanévkezdés

Az új, 2021/2022-es tanév közeledtével az évkezdéssel kapcsolatos legfontosabb időpontokról, programokról találnak alább tájékoztatást. Bízunk benne, hogy a koronavírus-helyzet esetleges változása nem fogja felülírni mindezt.

 

Tudnivalók tanévnyitóig

2021. augusztus 23. (hétfő): 

 • Pótfelvételi, pótvizsga, osztályozóvizsga 9.00h-tól

2021. augusztus 24. (kedd):

 • Pótfelvételi, pótvizsga, osztályozóvizsga 9.00h-tól

2021. augusztus 25. (szerda):

 • Tantestületi értekezletek

2021. augusztus 26. (csütörtök):

 • Ruhavásár 9.00-12.00h és 14.00-16.00h között a gimnázium 105-ös termében
 • 16.00h-tól ismerkedő délután az 1.b osztályosoknak és szüleiknek
 • Pótfelvételi, pótvizsga, osztályozóvizsga 9.00h-tól

2021. augusztus 27. (péntek):

 • Ruhavásár 9.00-12.00h között
 • 15.00h-tól ismerkedő délután az  1.c osztályosoknak és szüleiknek.

2021. augusztus 28. (szombat):

 • Ismerkedő délelőtt az 1.a osztályosoknak és szüleiknek 10:00 és 12:00 között

2021. augusztus 31. (kedd):

 • 17:00h  Veni Sancte tanévnyitó szentmise az általános iskola valamennyi évfolyamának az iskola dísztermében. Az egyenruha kötelező.
 • Gyülekező az osztálytermekben 16:30h-tól. A szentmisére nagy szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket is.

 

Étkezési tudnivalók

Alsó tagozat:

Azáltal, hogy az 1-4. évfolyam iskolaotthonos rendszerben látja el nevelési, oktatási feladatát, ezért az alsó tagozaton egységesen valamennyi gyermekek számára háromszori étkezést – tízórait, ebédet, uzsonnát – biztosítunk az idei tanévben is. Azok számára is biztosítjuk az uzsonnát, akik korábban mennek el az intézményből. Az ételérzékeny gyermekek iskolai étkeztetéséhez szakorvosi igazolás szükséges. További információ: Gerstenbrein Erika – etkezes.patrona@gmail.com

Az étkezés térítési díja: 660Ft/nap. Szeptember hónapban 22 napra 14.520Ft

A befizetés módja:

 • Átutalással (számla ellenében), amit a Gazdasági Iroda küld majd ki a családok számára.

 

Felső tagozat:

Az előző tanévben az 5-8. évfolyamosok szüleinek lehetőséget biztosítottunk arra, hogy eldönthessék, hányszor étkezzen gyermekük az iskolában. Az idei tanévben is megadjuk ezt a lehetőséget. Arról dönthetnek a szülők, hogy a kötelező főétkezés (ebéd) mellé milyen kisétkezést (tízórai, uzsonna) választanak. Ezt jelezniük szükséges az étkezés befizetésekor. Az ételérzékeny gyermekek iskolai étkeztetéséhez szakorvosi igazolás szükséges.

Az étkezés térítési díja:
660Ft/nap. Szeptember hónapban 22 napra 14.520Ft (háromszori étkezés esetén)

A befizetés módja:
Átutalással (számla ellenében), amit a Gazdasági Iroda küld majd ki a családok számára.

Az átutalás paraméterei:
Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont
OTP Bank
11784009-20204134
Az átutalás szövege: a számla sorszáma, tanuló neve, osztálya

Az évközi étkezési befizetésekről, valamint a pótbefizetések időpontjáról később adunk tájékoztatást a honlapunkon keresztül.

 

Első tanítási nap

2021. szeptember 1. (szerda):

Intézményünk 2021. szeptember 1-jén 8:10h-tól alsó tagozatos (1-4. évfolyam), 9:15h-től felső tagozatos (5-8. évfolyam) „igazgatói órát” tart az I. emeleti díszteremben. A programra szeretettel várjuk a szülőket is, hiszen az alsó tagozatos program keretében ünnepélyes keretek között köszöntjük iskolánk legfiatalabb diákjait, az első osztályosokat. Erre az alkalomra patronás pólóban érkezzenek a diákok.

Az igazgatói óra mellett megtartott két osztályfőnöki óra keretében kerül sor a baleset- és tűzvédelmi oktatásra. Ezen a napon – a megkapott tankönyvekkel – ezeket követően az órarend szerint zajlik a tanítás. Az étkezést ettől a naptól kezdve biztosítjuk a befizetettek számára. A teljes heti órarend az első tanítási napon kerül kihirdetésre. Kérjük, a bizonyítványokat szíveskedjenek a gyerekekkel erre a napra beküldeni. Mivel ezen a napon kerül sor a tankönyvek átadására is, ezért a diákok hozzanak magukkal iskolatáskát.

 

Munkarend

Ügyeleti rend, késések:
Iskolánk ügyeleti rendje az alábbiak szerint valósul meg a 2021/2022-es tanévben:

 • Reggeli ügyelet: 7:20h-tól 7:40h-ig
 • A diákoknak legkésőbb 7:50h-ig kell az iskolába érkezni. Az ezt követő érkezés már késésnek számít, ami az E-naplóban kerül feltüntetésre.
 • Délutáni ügyelet: 16:00h-tól 17:00h-ig tart.

Kérem, az ügyeleti rendet betartani szíveskedjenek!

 

Tanulószoba

Intézményünk a hatékony tanulás és házi feladat nyugodt körülmények között történő elkészítése érdekében, az idei évben 16 óráig biztosítja az 5-8. évfolyamosok számára a tanulószobát, azok számára, akik ezt igénylik.

Az iskola ugyanakkor megadja azt a lehetőséget is, hogy a felső tagozatos diákok a tanulószobai órákról – a hetedik óra után – már hazamehessenek. Ez azt jelenti, hogy gyermekük ebben az esetben – ha órarendjük is lehetővé teszi – 15:15h-kor hagyhatja el az iskolát.

A tanulók különóráinak ismeretében arra kérem a felső tagozatos gyermekek szüleit, hogy 2021. szeptember 10-ig (péntek) írásban nyilatkozzanak az osztályfőnökök felé arról, hogy melyik lehetőség mellett döntöttek.

Közismert, hogy a szakkörök és a zeneiskola elindulása megváltoztathatja a szeptember elején jelzett állapotot, ezért szeptember utolsó hetében még egyszer módot adunk arra, hogy felülvizsgálhassák a tanulószobával kapcsolatos kérésüket.

Amennyiben arról döntenek, hogy gyermekük számára igénybe kívánják venni a tanulószobát, úgy az a diákokra nézve kötelező érvényű az iskolai házirend betartásával.

Amennyiben évközben igény merül fel arra vonatkozóan, hogy egy-egy esetben korábbi hazamenetelt szeretnének kérni gyermekük számára, úgy azt írásban kell megtenni az üzenőn keresztül.

 

Középiskolai tájékoztató értekezlet:

A 6. évfolyamosok szülei számára 2021. szeptember 14-én (kedd) 17:00h-kor kerül megszervezésre a középiskolai felvételi tájékoztató értekezlet. A programot követően az egyes osztályok szülői értekezlete kerül megtartásra.

A 8. évfolyamosok szülei számára 2021. szeptember 21-én (kedd) 17:00h-kor kerül megszervezésre a középiskolai felvételi tájékoztató értekezlet. A programot követően az érintett osztály szülői értekezlete kerül megtartásra.

 

Felvételi előkészítő:

A 6. és a 8. évfolyam számára az idei tanévben a középiskolai felvételi előkészítő az órarendbe került beépítésre matematika, idegen nyelv, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Ezen kívül továbbra is lehetőség lesz igénybe venni az adott szombati napokon megszervezésre kerülő „patronás felvételi előkészítőket”. Ezek időpontjairól később adunk tájékoztatást. 

 

 

Közösségépítő nap:

Az általános iskolai évfolyamok számára – amennyiben ezt a járványügyi helyzet lehetővé teszi – 2021 őszén sokszínű, külsős családi programok megszervezésére kerül sor, amelynek részleteiről az osztályfőnökök adnak bővebb tájékoztatást. Bízunk benne, hogy sokan részt fognak venni a külső helyszínekre szervezett programon.

 

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus:

Ünnepélyes megnyitó és szentmise elsőáldozással

Az általános iskolai részvétel mikéntjéről külön levélben fogjuk értesíteni a szülőket

 

Alapítványi befizetések:

Az alapítványi befizetések határideje: 2021. szeptember 13. (hétfő)

A befizetés módja: átutalással történik az alábbi számlaszámra:
A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány
1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Számlaszám: 10702404-68105222-51100005
Adószám: 18520211-1-43

Az alapítványi díj: 15.000Ft/félév

Kérjük a határidő pontos betartását!

Amennyiben részletfizetési vagy a mentességi kérésük van, akkor kérelmükkel Rubovszky Rita főigazgató asszonyhoz fordulhatnak.

Kérjük a kedves szülőket, hogy a tanév folyamán iskolánk honlapját (http://patrona.hu/egysegeink/altalanos-iskola) lehetőség szerint kövessék figyelemmel, mert minden friss információt, időpontot, tudnivalót, esetleges változtatást fel fogunk tüntetni ezen a webhelyen.

Minden családnak tartalmas, eredményes tanévkezdést kívánunk!

2021. augusztus 23.