Elsőáldozás a Patronában

Általános iskolánk tizenkét diákja 2022. május 15-én kegyelemteljes ünnepi elsőáldozási szentmise keretében részesült az elsőáldozás szentségében a Patrona Hungariae Iskolaközpont kápolnájában. A szentmisét Michele Baggi atya, a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója mutatta be, és ő szolgáltatta ki a gyermekek számára az elsőáldozás szentségét.

Mindennapi életünkben vannak olyan pillanatok amely mindenki számára egy pillanatnyi megálljt kényszerítenek ki, hogy időt adjanak lelkünk megtisztulására, a közös imádkozásra, a lelki töltekezésre. Segítő testvéri szeretettel május 15-én a pandémia sújtotta évek elmaradásait, becsatlakozási nehézségeit orvosolandóan – a Bakáts téri Budapest – főplébániával szorosan együttműködve – az idei tanévben kivételesen iskolánk keretei közt szerveztük meg az elsőáldozási szentmisét az általános iskolai diákok számára.

A segítő testvéri szeretetnek mindig vannak különleges pillanatai. Ezek egyike volt, amikor hivatásunkból és keresztény hitünkből fakadó meggyőződéssel lelkiismereti kötelességünknek érzetük ebben a nem mindennapi időszakban, hogy – Michele Baggi plébániai kormányzó bevonásával – intézményünk keretein belül segítsük általános iskolai diákjaink számára a bűnbánati és a szentáldozási szentség felvételét.

Elsőáldozóink: Gyimesi Dóra 4.b, Hajas Dóra 4.c, Germuska Zsuzsanna 5.a, Matos Veronika 5.a, Sövegjártó Vilma 5.a, Krizabi Bernadett 5.b, Kácsor Illangó 5.b, Hegedűs Benedek 5.b, Borsoso Henrietta 6.b, Répássy Fanni 6.b, Oláh Rita 6.b, Dinnyés Emma 7.c

A szentáldozók segítése nem egyszerűen szolidaritásunk tettekben megnyilvánuló kifejezése volt, hiszen a szentségek felvételével járó ünnepélyes időszakban mindannyian meg tudtuk élni keresztény hitünket, ki tudtuk fejezni embertársi szeretetünket. Az ünnepi szentmise az elsőáldozóink számára új, jelentős időszakot nyitott meg.

Az első találkozást az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal, amely keresztény életünk középpontja. Azt a csodálatos pillanatot amikor a kenyér és a bor magunkhoz vételével lehetőségünk van az Úrral való közvetlen találkozásra.

A zsúfolásig megtelt kápolna, az osztálytársakkal és szülőkkel teli nagy díszterem közössége előtti gyertyás tanúságtétel, valamint a szülői áldás mindenki figyelmét az evangélium Jézusával való találkozás fontosságára irányította.

Örök Atyaisten, Te adtad nekem gyermekemet, hogy a te szent akaratod szerint felneveljem. Te felhatalmaztál engem, hogy a te szent nevedben megáldjam őt. Ebben a szent órában szülői áldásomat adom gyermekemre. Áldás szálljon fejére és kísérje lépteit. Áldjon meg kedves gyermekem a mindenható Isten az Atya a Fiú és a Szentlélek. Szálljon rád az Ő áldása most és egész életeden keresztül. Ámen.

A szentmisét közös fotózás és agapé zárta.

Jézus Krisztus áldása kísérje elsőáldozóink útját mindig és mindenkor. 

                                                                                                                       

 

Ne jelenjen meg a nyitóoldalon
Ki
2022. június 01.