A teremtés hetére készülünk

A magyarországi keresztény közösségekkel közösen a Teremtés hetét  idén szeptember 24. és október 1. között ünnepeljük. Az idei év témája: Áradjon az igazság, mint a víz!

A tizenöt éve indult kezdeményezéshez való csatlakozással a teremtett világ védelmére, valamint az egyéni felelősségvállalás fontosságára hívjuk fel évről évre tanítványaink figyelmét.

Azzal a reménységgel tekintünk a teremtés hetére, hogy a szervezett programjainkon együtt gondolkodhatunk keresztény felelősségünkről, az ökológiáról valamint arról, hogy az egyéneknek milyen meghatározó szerepük van a mindennapokban.

A teremtés hete egyszerre közös és egyéni megtérésünk Krisztushoz. A közös és egyéni erőfeszítés nyomán Isten akaratának törvénye szerint kívánjuk megújítani a világot mindabban, ami ránk vonatkozik.

A teremtés hetén számos a teremtésvédelemhez kapcsolódó programmal hívjuk fel a diákok figyelmét közös otthonunk, a Föld megóvására, az igazság keresésére, az igazságban való cselekedetre, amely mindannyiunk számára elhozza a békét.

Az érzékenyítő tematikus programok, növényültetések, a pálosok útjának turisztikai vezetése, a zenei koncert, a teremtésvédelmi imaösvény segíthet bennünket eljuttatni embertársaink tiszteletéhez és elfogadásához, a teremtett világ javainak ápolásához és vigyázáshoz.

A teremtés hete alatt imádkozunk a világért, amelyben mindannyian élünk, és egymásért, akik körül vesznek bennünket.

Assisi Szent Ferenc csodálatos harmóniában élt a természettel, mert Istent ismerte fel benne. Az előttünk álló hét eseményei azt a célt szolgálják, hogy Szent Ferenc nyomában magunk is feledkezzünk bele Istenbe, lobbanjon fel szívünkben a szeretet, valamint csodálkozzunk rá arra, mennyi szép dolog vesz körül és milyen értékes, gazdag világgal ajándékozott meg a Jóisten.

 

A teremtett világ védelme közös feladatunk.

 

Gilicze Zoltán

2023. szeptember 22.