Teremtés ünnepe – a pásztorünnep témahete az általános iskolában

A heti tevékenységsorozat elősegíti tanulóink számára a közvetlen és közvetett környezettel való mélyebb azonosulást, az ember és környezete teremtettségének meglátásait, a közös hálaadást a Teremtő alkotó munkájáért, családunkért, otthonunkért, a bennünket körbe vevő élővilág változatosságáért.

A tematikus eseménysorozatban meséken, történeteken, hangszereken, énekeken, táncokon, bábelőadásokon mutatjuk be diákjainknak a pásztorélet mindennapjait, szokásait, ezáltal hazánk erre vonatkozó néphagyományait. Mindezt a záró napon a Szent Mihály napi erőpróba és a mesterségbemutatókkal, valamint a táncházzal kibővített vásárral zárjuk.

A projekthét megértést ad diákjaink számára arra vonatkozóan is, hogy feladatunk nem csak a ránk bízott világ védelme, hanem annak épségben történő átadása a jövő nemzedékének.

2021. október 01.