Első helyezés az ELTE KlÍMA – TÁRSADALOM – VÁLTOZÁS diákversenyén

Az ELTE Társadalomtudományi Kara által meghirdetett KlÍMA – TÁRSADALOM – VÁLTOZÁS versenyen Művészet kategóriában első díjat nyertek Derzsi Kinga és Bueno-Karádi Anabel 12.B osztályos tanulók. Pályaművük címe: Amikor már lepényhal sem segít. Derzsi Kinga és Bueno-Karádi Anabel pályázatukban a Grimm-testvérek Az öreg halász és a nagyravágyó felesége c. meséjét és az abból készült filmet elemzik pontról pontra, kimutatva a mese és a globális környezeti-ökológiai problémák kialakulása közti párhuzamokat.

Mélyreható elemzés, és izgalmas, ahogyan allegorikus és aktualizált értelmezést tudtak adni a klasszikus mesének. A diákok jól fordítják át a mese tanulságait a kortárs problémák okainak elemzésébe. Megállapításaik helytállóak, morálisan is helyesek. Gratulálunk Derzsi Kingának és Bueno-Karádi Anabelnek!

Nyereményük egy-egy tablet az EFOP-3.6.3. pályázat támogatásával.

A nyertes pályaművet itt lehet letölteni.
 

2022. február 16.