4. osztályosok évfolyammiséje Krisztus Király ünnepén

November 24-én évfolyammise keretében magasztaltuk a világmindenség királyát Jézust, és megemlékeztünk, hogy ez a szent egyházi év utolsó napja.  A megemlékezést XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, a gondolat maga azonban még régebbi, egészen az első keresztény közösségek idejére vezethető vissza.

Krisztus urunk – aki a földi életének utolsó pillanatában is mások javán, üdvösségén tevékenykedett, aki mindig kész megbocsátani – király az irgalomban és a mennyországban egyaránt. Neki van egyedül hatalma ahhoz, hogy bevezessen minket az örök boldogság hazájába: a mennyországba Az örök életet adó irgalmasság ad számunkra reményt, megújulást és örömforrást. Krisztus király ünnepének szentmiséje hozzásegített bennünket, hogy az adventi időszakhoz közeledve minél jobban meglássuk Jézust, a „láthatatlan Isten képmását”, valamint Krisztushoz mint királyhoz együtt imádkozva még jobban megértsük a világmindenségre kiterjedő erejét, szeretetét és jóságát.

„Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik.”

Krisztus király ünnepén a 4.a, 4.b s 4.c osztály diáksága szolgálattal egybekötött évfolyammisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – és édesapja tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt Egyházért kérjük Urunkat! Hallgass meg, Urunk!
  • Szentséges Atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat! Hallgass meg, Urunk!
  • Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat! Hallgass meg, Urunk!
  • Azokért, akik az Egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat! Hallgass meg, Urunk!
  • Iskolai és családi közösségeink minden tagjának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat! Hallgass meg, Urunk!
  • Elhunyt szeretteink üdvösségéért és a hozzátartozók lelki békességéért kérjük Urunkat! Hallgass meg, Urunk!

 

Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, Fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged.

Ámen.

A negyedik évfolyam diáksága – az osztálytanítók hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük kollégáink tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

Gilicze Zoltán

2023. november 24.