Házszentelés

„Békesség e háznak! És minden lakójának!”
Vízkereszt ünnepe évről-évre a házszentelések időszaka is. Michele Baggi atya, a Bakáts téri templom plébánosa osztályteremről-osztályteremre járva, két hetedikes diákunk minnistrálása mellett megszentelte a tantermeket és az egyéb általános iskolai helyiségeket.

Urunk, mindenható Istenünk alázattal állunk szent színed előtt, és arra kérünk, hogy kegyelmed kiárasztása által lakjék e tanteremben egészség, tisztaság, derűs öröm, szeretet, alázatosság, jóság, szelídség, tisztelet és hálaadás a Szentháromságos egy Istennek.

Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölkerül a naptári év dátuma és Krisztushoz való könyörgésünk; Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”).

 A 2023-as évre is Isten szerető figyelmébe ajánlottuk iskolánkat. Vízkeresztkor azt ünnepeljük, hogy emberré lett, egy lett közülünk.

 

Gilicze Zoltán

2023. január 13.