Krisztus király ünnepén

Christus vincit,
Christus regnat,
Christus imperat.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottójának felhívására, miszerint „Alkosson minden nemzet egy közösséget”, 2023. november 24-én az általános iskola diáksága – a hagyományos reggeli ima keretében az egyházi év közelgő lezárása és Krisztus király ünnepe előtt tisztelgett. A korábbi évek hagyományait folytatva közösen magasztaltuk a világmindenség Királyát, Jézust, aki nem uralkodni jött, hanem szolgálni. Az Isten országát képviselve azért jött közénk, hogy beteljesítse az izajási jövendölését Isten szenvedő szolgájáról, szeretetből életét adja mindenkiért, barátaiért és ellenségeiért.

Krisztus király ünnepe hozzásegített bennünket, hogy az adventi időszakhoz közeledve minél jobban meglássuk Jézust, a „láthatatlan Isten képmását”, valamint Krisztushoz mint királyhoz együtt imádkozva még jobban megértsük a világmindenségre kiterjedő erejét, szeretetét és jóságát.  

Krisztus király ünnepén nagy erőt adott számunkra az a tudat, hogy – hozzánk hasonlóan, velünk egy időben – szerte a világon több tízezren az Úr ünnepének tiszteletére imádkoztak, amelyet XI. Piusz pápa vezetett be az 1925-ös szentévben december 11-én Quas Primas című enciklikájában.

„Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik.”

 

Gilicze Zoltán

2023. november 22.