Az általános iskola Te Deuma a 2022-2023-as tanév végén

Idén is a patronások zárták a kerületben elsőként a tanévet. Az általános iskolások tanévzáró szentmiséjére és ünnepélyére június 17-én került sor az iskolai kápolnában és a nagy díszteremben. A szentmisét Michele Baggi atya, a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója mutatta be.

Michele atya szentbeszédében a hála érzetének kiemelt fontosságára hívta fel a figyelmet. Semmilyen készséget nem építhetünk nélküle, csak ennek segítségével ismerhetjük csak el a mások munkáját. Egyedül a hála erősíti a jövőbe vetett reményünket.

Az általános iskolai igazgatói tanévzáró beszéd egy tanmesével hangsúlyozta, hogy a Patrona nemcsak nevel és oktat, de példát is mutat. Méltatatást kapott a tanévben elért számos kimagasló eredmény, valamint a megvalósult programok sokszínűsége is. Kiemelést kapott, hogy a 450 fős általános iskolai diákság 147 kitűnő és 64 jeles bizonyítvánnyal zárja az idei tanévet.

Ezt követően – hagyományainknak megfelelően – az iskola közösségéért, valamint az egyes osztályközösségekért egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, valamint tanév legrangosabb tanulmányi és sport- és zenei versenyeinek legjobb eredményeit elérő diákok jutalmazására került sor.

Az ünnepélyes tanévzárón két kollégánk kitüntetésben részesült.  

Ennek keretében Vígh Ildikó tanító nyugdíjba vonulása, valamint 26 éves kiemelkedő nevelő munkája és szakmai tevékenysége elismeréseként – az iskolavezetés felterjesztésére – a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek által Szent Gellért díj Arany fokozatában részesült. A Szent Gellért díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A díj elkötelezett hitvalló élet, következetes, kitartó, színvonalas nevelő-oktató munkáért adható olyan személynek, aki szilárd erkölcsi alapokon álló munkájával vívta ki a tanulók, szülők, munkatársak egyöntetű elismerését. Vígh Ildikó a rendalapító Boldog Terézia anyához hasonlóan mindig a közösség javára cselekedett, érzékenyen válaszolt a környezetedben felmerülő szükségletekre, és példamutató magatartásával hozzájárult az otthonos, barátságos iskolai légkör megteremtéséhez.

Ugyancsak kitüntetést vehetett át Pethő Csilla tanító, aki Boldog Terézia anyához hasonlóan képességeit és tehetségét az elmúlt 22 év alatt a közösségünk javára fordította. A Patronában töltött évek alatt kiemelkedő módon tett tanúságot emberségről, és a keresztény értékekről. Példát mutatott és mutat mindannyiuk számárak az elkötelezett hitvalló életével, a következetes, kitartó és színvonalas nevelő-oktató munkájával. A kimagasló szakmai munkájáért a rendalapítónak emléket állító kitüntetésben Boldog Gerhardinger Terézia-díjban részesült.

A tanévzáró ünnepséget a bizonyítványosztás zárta.

 

„Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért
Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapravalót
hála legyen.”

(Sík Sándor)

 

Gilicze Zoltán

2023. június 22.