Osztálymise Szent Márton ünnepének hetén

November 8-án osztálymiséjének keretében Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből halhattunk részletet, amelyben arra biztatja szeretett fiát: „azt hirdesd, ami az üdvös tanításnak megfelel!”

A fiatalokat arra bíztatta, mindenben fegyelmezetten és becsületesen éljenek, jó példával járjanak elöl várva reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Életünk és szívünk egyetlen királya, Jézus Krisztus! Bátran indulunk követésedre, mert egyedül te vezetsz minket a mennyei Atyához és az örök életre. Te mutatod meg számunkra az üdvösség felé vezető utat. Téged szolgálunk, amikor embertársainknak segítünk, akikben a te arcod vonásait látjuk. Mindent az örök élet reményében teszünk, mert szeretnénk az igazak közé kerülni. Segíts minket, hogy személyes életünkben megvalósuljon Isten uralma és közösségeinkben megvalósítsuk Isten országát!

Ezen a napon az 5. c osztály diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmisét Michele Baggi atyaBudapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia plébánosa – tartotta.

Könyörgéseink:

  • Add Istenünk, hogy Ferenc pápa még sokáig szolgálja az egyházat! Hallgass meg, urunk!
  • Könyörögjünk a papokért, hogy minél tovább szolgálhassák Istent! Hallgass meg, urunk!
  • Könyörögjünk az iskola vezetőségéért, a tanárainkért, a diákokért. Add Uram, hogy jól működő, szerető iskolaközösséggé váljunk! Hallgass meg, urunk!
  • Kérünk Istenünk, még sokáig maradjon meg az osztályközösségünk! Hallgass meg, urunk!
  • Könyörögjünk a szegényekért, hogy elég ruhához és élelemhez jussanak! Add Uram, hogy a háborúban harcolók hazatérjenek! Hallgass meg, urunk!
  • Könyörögjünk elhunyt családtagjainkért és közeli barátainkért. Kérjük Istenünk, hogy minden család egészségben éljen! Hallgass meg, urunk!
  • Kérjük Istenünk, gyógyítsd meg a betegeket! Hallgass meg, urunk!

 

Az osztály diáksága – hangszeres kíséret mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a Zeneiskola tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

 

Gilicze Zoltán

Ne jelenjen meg a nyitóoldalon
Be
2022. november 10.